Хайлт хийх үг

Luke 3:13

13“Kwa kabay o’onamih hio hibiyuni na’atube ana fofonin kwana’o’on men tafan kwanayara’ah auman kwana’o’onamih.”

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index