Хайлт хийх үг

1 Pitao 4

“Ɨ́wɨ́ xámɨ yagɨ́ápɨ sɨnɨ mepanɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

1Kiraiso xɨ́omɨ upɨkíáná rɨ́nɨŋɨ́ meaŋɨ́ eŋagɨ nánɨ seyɨ́né enɨ dɨŋɨ́ xɨ́o “Naŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ yarɨŋáonɨ aí ananɨ rɨ́nɨŋɨ́ omeámɨnɨ.” nɨyaiwirɨ ɨ́á xɨrɨŋɨ́pa seyɨ́né enɨ axɨ́pɨ ɨ́á nɨxɨrɨrɨ dɨŋɨ́ ɨkwɨ́róɨ́rɨxɨnɨ. Ámá rɨxa rɨ́nɨŋɨ́ meáɨ́áyɨ́ ɨ́wɨ́ yarɨgɨ́ápɨ pɨ́nɨ wiárɨgɨ́á eŋagɨ nánɨ dɨŋɨ́ apɨ ɨ́á nɨxɨrɨrɨ ɨkwɨ́róɨ́rɨxɨnɨ. 2Rɨ́nɨŋɨ́ meáɨ́áyɨ́ íná dánɨ igí sɨnɨ sɨŋwɨ́ nainenɨro nɨŋwearóná ɨ́eapá ámá winarɨŋɨ́pɨ “Oyaneyɨ.” mɨyaiwí Gorɨxo e éɨ́rɨxɨnɨrɨ wimónarɨŋɨ́pɨ “Oyaneyɨ.” yaiwiarɨgɨ́árɨnɨ. 3Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Xámɨ seyɨ́né ámá Gorɨxoyá mimónɨgɨ́áyɨ́ ɨ́eapá wináná rɨkɨkɨrɨ́ó yarɨgɨ́ápa néra ugɨ́ápɨ rɨxa apánɨ egɨ́árɨnɨ. Rɨkɨkɨrɨ́ó seyɨ́né néra ugɨ́ápɨ, ayɨ́ rɨpɨrɨnɨ. “Ɨ́wɨ́ oinaiyɨ.” nɨyaiwinɨro oxɨ́ wo tɨ́nɨ apɨxɨ́ wí tɨ́nɨ nipoga uro ɨ́eapá néra uro irɨwá ikárɨnɨro ámá sɨŋwɨ́ anɨgɨ́e dánɨ piaxɨ́ weánɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ ero iniɨgɨ́ papɨkɨ́ yarɨgɨ́ápɨ xwapɨ́ nɨro segɨ́ ŋwɨ́á nɨmeróná Gorɨxo xwɨrɨ́á winarɨŋɨ́pɨ ero egɨ́ápɨ, ayɨ́ apɨrɨnɨ. 4Ámá Gorɨxoyá mimónɨgɨ́áyɨ́ seyɨ́né rɨxa o wimónarɨŋɨ́pɨ xɨ́dɨro ayɨ́ tɨ́nɨ nawínɨ sɨ́wínɨŋɨ́ arɨ́kí sɨnɨ miponɨpa ero yarɨŋagɨ́a nánɨ dɨŋɨ́ ududɨ́ nero xwɨyɨ́ápai nɨseaŋwɨrárɨro aiwɨ 5ámáyo mí ómómɨxɨmɨ́ éɨmɨgɨnɨrɨ nánɨ nimónɨrɨ wenɨŋɨ́ nerɨ ŋweaŋomɨ —O pegɨ́áyo tɨ́nɨ sɨŋɨ́ ŋweagɨ́áyo tɨ́nɨ nawínɨ mí ómómɨxɨmɨ́ enɨ́orɨnɨ. Omɨ wigɨ́ egɨ́ápɨ nánɨ “Apɨ nánɨ eŋwárɨnɨ. Apɨ nánɨ eŋwárɨnɨ.” repɨyɨ́ nɨwiéra upɨ́rɨ́á eŋagɨ seyɨ́né ikayɨ́wɨ́ seameararɨgɨ́ápɨ nánɨ wáyɨ́ mɨseainɨpanɨ. 6Ayɨ́ rɨpɨ xɨxenɨ imónɨnɨ́a nánɨ xwɨyɨ́á yayɨ́ winɨpaxɨ́pɨ Jisaso ámá rɨxa pegɨ́áyo aí wáɨ́ urɨŋɨnigɨnɨ. Pegɨ́áyɨ́ sɨpí sɨnɨ xwɨ́á tɨ́yo nɨŋwearóná egɨ́ápɨ nánɨ Gorɨxo pɨrɨ́ umamoŋɨ́pimɨ dánɨ pegɨ́á aiwɨ o wimónarɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ ámɨ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ umímóáná wiápɨ́nɨmeáɨ́rɨxɨnɨrɨ wáɨ́ urɨŋɨnigɨnɨ.

“Gorɨxo seaiapɨŋɨ́pimɨ dánɨ píránɨŋɨ́ inɨ́ɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

7Amɨpí nɨ́nɨ rɨxa anɨpá imónɨnɨ́a nánɨ aŋwɨ e imónɨnɨ. Ayɨnánɨ Gorɨxomɨ xwɨyɨ́á rɨrɨmɨ́ nɨwirɨ́ná píránɨŋɨ́ urɨpɨ́rɨ́a nánɨ nɨpɨ́réanɨrɨ ero sɨŋwɨ́ tɨ́nɨ ero éɨ́rɨxɨnɨ. 8Apɨ nero aí rɨpɨ aŋɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨrɨnɨ. Ámá dɨŋɨ́ sɨxɨ́ uyinarɨgɨ́á wo wɨ́omɨ ɨ́wɨ́ wíkáráná apaxɨ́ mé yokwarɨmɨ́ wiiarɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ sérɨxɨ́meáyɨ́ tɨ́nɨ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ nɨyinɨrɨ́ná xwapɨ́ ayá wí dɨŋɨ́ sɨxɨ́ yinɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. 9Xɨxe nipemeánɨmɨ úɨ́rɨxɨnɨ. Xɨxe nipemeánɨmɨ numáná rɨ́wéná anɨŋúmɨ́ ikaxɨ́ mirɨnɨpa éɨ́rɨxɨnɨ. 10Gorɨxo seyɨ́né woxɨnɨ woxɨnɨ píránɨŋɨ́ menɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ xɨxegɨ́nɨ imónɨŋɨ́ sɨxɨ́ seamímoŋɨ́pɨ rɨxa tɨ́gɨ́áyɨ́né eŋagɨ́a nánɨ apimɨ dánɨ arɨrá inɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. Bosɨwɨ́ awiaxo xegɨ́ boso wéyo ɨ́á umɨrɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ píránɨŋɨ́ yarɨŋɨ́pa seyɨ́né enɨ Gorɨxo wá nɨseawianɨrɨ xɨxegɨ́nɨ imónɨŋɨ́ seaiapɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ axɨ́pɨ nero píránɨŋɨ́ arɨrá inɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. 11Xwɨyɨ́á xɨ́oyápɨ rɨpaxɨ́ imónɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ sɨxɨ́ umímoŋɨ́ gɨyɨ́ gɨyɨ́ apɨ xɨxenɨ rɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. Arɨrá wipaxɨ́ imónɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ sɨxɨ́ umímoŋɨ́ gɨyɨ́ gɨyɨ́ eŋɨ́ eánɨŋɨ́ Gorɨxo e éɨ́rɨxɨnɨrɨ weámɨxɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ wíɨ́rɨxɨnɨ. Seyɨ́né Jisasɨ Kiraiso eŋɨ́ eánɨŋɨ́ seaimɨxɨ́agɨ yarɨgɨ́ápɨ nɨpimɨ dánɨ Gorɨxomɨ seáyɨ e umepɨ́rɨ́a nánɨ apɨ e éɨ́rɨxɨnɨ. Anɨŋɨ́ íníná seáyɨ e imónɨrɨ amɨpí nɨyonɨ seáyɨ e wimónɨrɨ epaxo, ayɨ́ orɨnɨ. “E imónɨ́wɨnɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ.

“Rɨ́nɨŋɨ́ nɨmearɨ́ná yayɨ́ seainɨ́wɨnɨgɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

12Gɨ́ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ seayiŋáyɨ́né, xeanɨŋɨ́ iwamɨ́ó seaíwapɨyipɨ́rɨ nánɨ ámá seaikárarɨgɨ́ápɨ rɨ́ánɨŋɨ́ seanarɨŋagɨ aí “Rɨ́ánɨŋɨ́ nene neanarɨŋɨ́ rɨpɨ Jisasomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨgɨ́á wíyo mɨwímeaarɨŋɨ́pɨrɨnɨ.” nɨyaiwiro dɨŋɨ́ nɨyága mupanɨ. 13Kiraiso nikɨ́nɨrɨ seáyɨ e imónɨŋɨ́pɨ piaumɨmɨ́ ináná dɨŋɨ́ niɨ́á bɨ onɨmiápɨ mɨseainɨ́ xwapɨ́ ayá wí seainɨnɨ́a nánɨ rɨ́nɨŋɨ́ omɨ wímeaŋɨ́pɨ seyɨ́né enɨ axɨ́pɨ seaímeaarɨŋagɨ nánɨ yayɨ́ seainɨ́wɨnɨgɨnɨ. 14Kiraisomɨ xɨ́darɨŋagɨ́a nánɨ ikayɨ́wɨ́ seamearánáyɨ́, “Gorɨxo naŋɨ́ neaimɨxɨŋene eŋagwɨ nánɨ rɨ́a neaímeaarɨnɨ?” yaiwíɨ́rɨxɨnɨ. “Kwíyɨ́ Gorɨxoyápɨ —Apɨ seáyɨ e imónɨŋɨ́pɨrɨnɨ. Apɨ nene neakɨkayoŋɨ́rɨ́anɨ?” yaiwipaxɨ́ eŋagɨ nánɨ yayɨ́ seainɨ́wɨnɨgɨnɨ. 15Seyɨ́néyá wo ámá pɨkíxwɨrɨ́ó eŋɨ́pimɨ dánɨranɨ, ɨ́wɨ́ eŋɨ́pimɨ dánɨranɨ, uyɨ́niɨ́ eŋɨ́pimɨ dánɨranɨ, mɨmayɨ́ó eŋɨ́pimɨ dánɨranɨ, apimɨ dánɨ pɨrɨ́ umamóáná rɨ́nɨŋɨ́ meaarɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ́náyɨ́, “Ayɨ́ ananɨ imónɨŋɨ́pɨrɨnɨ.” mɨyaiwipanɨ. 16E nɨsearɨrɨ aí segɨ́ wo “Kiraisomɨ xɨ́darɨŋagɨ nánɨ oyá imónɨŋɨ́yɨ́ worɨnɨ.” rɨnɨŋagɨ nánɨ rɨ́nɨŋɨ́ meaarɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ́náyɨ́, o ayá mɨwinɨpa nerɨ “Kiraisoyá yoɨ́ nionɨ enɨ wɨ́rɨnɨŋáonɨrɨ́anɨ?” nɨyaiwirɨ Gorɨxomɨ yayɨ́ wíwɨnɨgɨnɨ.

17Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Gorɨxo ámá nɨyonɨ mí ómómɨxɨmɨ́ enɨ́a nánɨ rɨxa aŋwɨ erɨnɨ. Xegɨ́ imónɨgɨ́áyo xámɨ ayo xwɨrɨxɨ́ umenɨ́árɨnɨ. Ámá xɨ́omɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨŋwaéne xámɨ nɨneaímeámáná ayɨ́ ámá xwɨyɨ́á Gorɨxoyá yayɨ́ winɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ pɨ́rɨ́ wiaíkímɨ́ wiarɨgɨ́áyo ayoyɨ́ apa arɨge wímeanɨ́árɨ́anɨ? 18Bɨkwɨ́yo re nɨrɨnɨ eánɨŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ, “Ámá wé rónɨŋɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́ Gorɨxo sɨnɨ yeáyɨ́ muyimɨxemeapa eŋɨ́mɨ rɨ́nɨŋɨ́ nɨmearɨ́náyɨ́, ámá Gorɨxomɨ rɨ́wɨ́ umoro ɨ́wɨ́ ero yarɨgɨ́áyɨ́ aga arɨge wímeanɨ́árɨ́anɨ?” rɨnɨŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 19Ayɨnánɨ ámá Gorɨxo rɨ́nɨŋɨ́ xe owímeanɨrɨ sɨŋwɨ́ wɨnarɨŋɨ́yɨ́ naŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨnɨ nero “Nene neaimɨxɨŋo —O pí pí neararɨŋɨ́pɨ xɨxenɨ sɨ́mɨ́ e nɨtɨnɨrɨ neaiiarɨŋorɨnɨ. Píránɨŋɨ́ neamepaxorɨnɨ.” nɨyaiwiro omɨ wikwiárɨnɨ́ɨ́rɨxɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index