Хайлт хийх үг

Jono 9

Sɨŋwɨ́ supárɨŋɨ́ womɨ naŋɨ́ imɨxɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

1E nemo nɨpurɨ́ná wenɨŋɨ́ éɨ́yɨ́ wɨnɨŋɨnigɨnɨ. Ámá wo xɨnáí xɨrɨŋe dánɨ sɨŋwɨ́ supárɨŋɨ́ néra uŋo ŋweaŋagɨ wɨnáná 2xegɨ́ wiepɨsarɨŋowa enɨ sɨŋwɨ́ nɨwɨnɨro yarɨŋɨ́ re wigɨ́awixɨnɨ, “Nearéwapɨyarɨŋoxɨnɨ, ɨ́wɨ́ go eŋɨ́pimɨ dánɨ xɨnáí sɨŋwɨ́ supárɨŋɨ́ ro xɨrɨŋɨ́rɨnɨ? Xɨ́o éagɨ nánɨranɨ, xanɨyaú éagɨ́i nánɨranɨ?” yarɨŋɨ́ e wíagɨ́a 3Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá ro ɨ́wɨ́ éagɨ marɨ́áɨ, xanɨyaú enɨ ɨ́wɨ́ éagɨ́i marɨ́áɨ, sa omɨ dánɨ emɨmɨ́ Gorɨxoyá sɨwánɨŋɨ́ inɨnɨ́a nánɨ e eŋo xɨrɨŋɨ́rɨnɨ. 4Agwɨ sɨnɨ ikwáwɨyíná imónɨŋáná emɨmɨ́ nɨrowárénapɨŋo ‘E éwɨnɨgɨnɨ.’ yaiwiarɨŋɨ́pɨ éwanɨgɨnɨ. Árɨ́wɨyíná ámá wo emɨmɨ́ mepaxɨ́ imónɨŋíná rɨxa aŋwɨ e eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. Dɨŋɨ́ re oyaiwípoyɨnɨrɨ, “Xɨ́omɨ pɨkíáná árɨ́wɨyínɨŋɨ́ imónɨnɨ́árɨnɨ.” oyaiwípoyɨnɨrɨ e nurɨrɨ 5ámɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ xwɨ́á tɨ́yo nɨŋwearɨ́ná ámá nɨ́nɨyɨ́ nánɨ wɨ́á wókímɨxɨŋɨnɨ.” nurárɨmɨ 6xwɨ́áyo reaŋwɨ́ núrɨmáná xwɨ́á tɨ́nɨ reaŋwɨ́ tɨ́nɨ yiyɨ́ nɨdɨrɨ ámáoyá sɨŋwɨ́yo xópé nɨwimáná 7re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ nurɨ ipí Siroamɨyɨ rɨnɨŋɨ́wámɨ nánɨ —Yoɨ́ mɨ́kɨ́ ayɨ́ mewárɨnɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ. E rɨnɨŋɨ́wámɨ nánɨ nurɨ sɨ́mɨmaŋɨ́yo wayɨ́ róneɨ.” urowárɨ́agɨ o nurɨ sɨ́mɨmaŋɨ́yo wayɨ́ nɨrónɨmáná re eŋɨnigɨnɨ. Rɨxa sɨŋwɨ́ anɨŋo bɨŋɨnigɨnɨ. 8Rɨxa sɨŋwɨ́ anɨŋo barɨŋagɨ ámá aŋɨ́ xɨ́o tɨ́ŋɨ́ e ŋweagɨ́áyɨ́ sɨŋwɨ́ e nɨwɨnɨro sɨŋwɨ́ supárɨŋo eŋagɨ nánɨ éɨ́ nɨŋweámáná aiwá nánɨ rɨxɨŋɨ́ urago barɨŋagɨ sɨŋwɨ́ nɨwɨnɨro re nɨra ugɨ́awixɨnɨ, “Ámá royɨ́ e nɨŋweámáná aiwá nánɨ rɨxɨŋɨ́ neararɨŋo menɨranɨ?” nɨra warɨ́ná 9wí re nɨra ugɨ́awixɨnɨ, “Ayɨ́ orɨnɨ.” nɨra warɨ́ná wí “Oweoɨ, ayɨ́ o yapɨ imónɨŋɨ́yɨ́ worɨnɨ.” nɨra warɨ́ná xewanɨŋo arɨ́kí re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ onɨrɨnɨ.” urarɨŋagɨ 10ayɨ́ re urɨgɨ́awixɨnɨ, “Joxɨ arɨge nerɨ dɨxɨ́ sɨŋwɨ́ oxoáɨnɨ?” urɨ́agɨ́a 11o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá Jisasoyɨ rarɨgɨ́o xwɨ́á bimɨ reaŋwɨ́ núrɨrɨ yiyɨ́ nɨdɨrɨ gɨ́ sɨŋwɨ́yo xópé nɨnimáná re nɨrɨŋoɨ, ‘Joxɨ ipí Siroamɨwámɨ nánɨ nurɨ wayɨ́ róneɨ.’ nɨrɨ́agɨ nionɨ nurɨ wayɨ́ nɨrónɨrɨ́ná re éɨnɨ. Sɨŋwɨ́ noxoarɨ anɨ́ɨnɨ.” urɨ́agɨ 12ayɨ́ re urɨgɨ́awixɨnɨ, “Ámá o ge ŋweanɨ?” urɨ́agɨ́a o “Nionɨ majɨ́árɨnɨ.” urɨ́agɨ 13-14ámá ayɨ́ sɨ́á Jisaso xwɨ́ápimɨ reaŋwɨ́ núrɨrɨ yiyɨ́ nɨdɨrɨ omɨ sɨŋwɨ́ naŋɨ́ wimɨxɨŋɨ́yi Sabarɨ́áyi eŋagɨ nánɨ ámá xámɨ sɨŋwɨ́ supáragomɨ Parisiowa tɨ́ŋɨ́ e nánɨ nɨméra nuro wáráná 15Parisiowa enɨ omɨ yarɨŋɨ́ re wigɨ́awixɨnɨ, “Joxɨ arɨge nerɨ sɨŋwɨ́ oxaóɨ́rɨnɨ?” urɨ́agɨ́a o re urɨŋɨnigɨnɨ, “O xwɨrɨŋwɨ́ bɨ tɨ́nɨ gɨ́ sɨŋwɨ́yo xópé níáná nionɨ nurɨ wayɨ́ nɨrónɨrɨ́ná sɨŋwɨ́ oxoáɨnɨ.” urɨ́agɨ 16Parisiyɨ́ wɨ́a re nɨra ugɨ́awixɨnɨ, “Ámá o Sabarɨ́á nánɨ ŋwɨ́ ikaxɨ́ rɨnɨŋɨ́pimɨ xopɨrárɨ́ nɨyayirɨ nánɨ Gorɨxo tɨ́ŋɨ́ e dánɨ bɨŋomanɨ.” nɨra warɨ́ná wɨ́a re nɨra ugɨ́awixɨnɨ, “Ámá ɨ́wɨ́ yarɨŋɨ́yɨ́ wo eŋánáyɨ́, arɨge nerɨ emɨmɨ́ o yarɨŋɨ́pɨ́nɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ epaxɨ́rɨnɨ?” nɨra nuróná dɨŋɨ́ xɨxegɨ́nɨ tɨ́nɨ nepayoro nánɨ 17ámɨ sɨŋwɨ́ supáragomɨ re urɨgɨ́awixɨnɨ, “O dɨxɨ́ sɨŋwɨ́ roxaóɨ́ eŋagɨ nánɨ pí ámáoxɨnɨ rarɨŋɨnɨ?” urɨ́agɨ́a o re urɨŋɨnigɨnɨ, “O Gorɨxoyá wɨ́á rókiamoarɨŋɨ́ wo menɨranɨ?” urɨŋɨnigɨnɨ.

18O xegɨ́ sɨŋwɨ́ oxoáɨ́yɨ́ nánɨ píránɨŋɨ́ áwaŋɨ́ urarɨŋagɨ aiwɨ xámɨ sɨŋwɨ́ supáragomɨ aiwɨ Judayɨ́ ámɨnáowa arɨ́á mɨwipa nero re yaiwigɨ́awixɨnɨ, “Nepa sɨŋwɨ́ supárago ámɨ sɨŋwɨ́ manɨŋorɨnɨ.” nɨyaiwiro “Ámá sɨŋwɨ́ oxoáoyá xanɨyaú obɨ́piyɨ.” nɨrɨro ayaú rɨxa báná 19yarɨŋɨ́ nɨwiróná re urɨgɨ́awixɨnɨ, “Niaíwɨ́ ayagwíyáoranɨ? Ayagwí re rɨrarɨŋiɨ, ‘Xɨnáí nɨxɨrɨrɨ́ná sɨŋwɨ́ supárɨŋo xɨrɨŋɨ́rɨnɨ.’ rɨrarɨŋiɨ? E xɨrɨŋɨ́ eŋánáyɨ́, arɨge nerɨ agwɨ sɨŋwɨ́ noxoarɨ anarɨnɨ?” urɨ́agɨ́a 20xanɨyaú re urɨgɨ́isixɨnɨ, “Ayɨ́ yegɨ́ íwo eŋagɨ nánɨ yayawi nɨjɨ́árɨnɨ. Xɨnáí nɨxɨrɨrɨ́ná sɨŋwɨ́ supárɨŋɨ́ eŋɨ́yɨ́ nánɨ enɨ yayawi nɨjɨ́árɨnɨ. 21E nerɨ aí agwɨ o sɨŋwɨ́ oxoáɨ́yɨ́ nánɨ yayawi majɨ́árɨnɨ. Sɨŋwɨ́ supárɨŋɨ́yɨ́ woxoáo nánɨ enɨ yayawi majɨ́árɨnɨ. Xewanɨŋomɨ yarɨŋɨ́ wípoyɨ. Sɨnɨ onomanɨ. Xewanɨŋo nánɨ áwaŋɨ́ osearɨnɨ.” urɨgɨ́isixɨnɨ. 22Xanɨyaú Judayɨ́ ámɨnáowa nánɨ wáyɨ́ winɨ́agɨ nánɨ e urɨgɨ́isixɨnɨ. Ayɨ́ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Judayɨ́ ámɨnáowa re rɨnárɨgɨ́á eŋagɨ nánɨ, “Ámá gɨyɨ́ gɨyɨ́ Jisaso nánɨ waropárɨ́ nero ‘ “O Kiraiso, ámá yeáyɨ́ neayimɨxemeanɨ́a nánɨ arɨ́owayá xwɨ́á piaxɨ́yo dánɨ iwiaronɨ́oyɨ rarɨŋwáorɨnɨ.” neaimónarɨnɨ.’ ránáyɨ́, rotú aŋɨ́yo dánɨ yoɨ́ emɨ kwɨ́rɨmoanɨ́wárɨnɨ.” 23rɨnárɨgɨ́á eŋagɨ nánɨ xanɨyaú re urɨgɨ́isixɨnɨ, “Onomanɨ. Xewanɨŋomɨ yarɨŋɨ́ wípoyɨ.” urɨ́agɨ́i 24Parisiowa ámɨ “Sɨŋwɨ́ supárago obɨnɨ.” nɨrɨro o rɨxa báná re urɨgɨ́awixɨnɨ, “Joxɨ Gorɨxomɨnɨ seáyɨ e numɨ́eyoarɨ waropárɨ́ ineɨ. Ámá ‘Naŋɨ́ nimɨxɨŋoɨ.’ rarɨŋo ɨ́wɨ́ yarɨŋɨ́yɨ́ wo eŋagɨ nánɨ none nɨjɨ́árɨnɨ. Ayɨnánɨ waropárɨ́ ineɨ.” urɨ́agɨ́a 25o re urɨŋɨnigɨnɨ, “O ɨ́wɨ́ yarɨŋoranɨ? Naŋoranɨ? Nionɨ majɨ́árɨnɨ. E nerɨ aí rɨpɨ nánɨ nionɨ nɨjɨ́árɨnɨ. Xámɨ sɨŋwɨ́ supáragáonɨ aiwɨ agwɨ o níɨ́pimɨ dánɨ sɨŋwɨ́ noxoarɨ anɨŋɨnɨ.” urɨ́agɨ 26awa re urɨgɨ́awixɨnɨ, “O pí síɨ́rɨnɨ? Arɨge nerɨ dɨxɨ́ sɨŋwɨ́ roxoáɨ́rɨnɨ?” urɨ́agɨ́a 27o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ rɨxa áwaŋɨ́ searɨ́agɨ aí arɨ́á mɨniarɨŋoɨ. Arɨge nɨyaiwiro ‘Ámɨ arɨ́á osianeyɨ.’ nɨrarɨŋoɨ? Soyɨ́né enɨ rɨxa xegɨ́ wiepɨsarɨŋɨ́yɨ́nɨŋɨ́ imónanɨro mɨrɨpa rɨyarɨŋoɨ?” urɨ́agɨ 28awa ikayɨ́wɨ́ numearɨro re urɨgɨ́awixɨnɨ, “Xewanɨŋoxɨnɨ xegɨ́ wiepɨsarɨŋɨ́yɨ́ woxɨrɨnɨ. None neaiepɨsagɨ́ Mosesoyáonerɨnɨ. 29None Mosesomɨ xwɨyɨ́á Gorɨxo urɨŋɨ́pɨ nánɨ nɨjɨ́á imónɨŋwɨnɨ. E nerɨ aí ámá oyɨ́ e dáŋorɨ́anɨrɨ none majɨ́árɨnɨ.” urɨ́agɨ́a 30ámá o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyɨ́né rarɨgɨ́ápɨ ududɨ́ ninɨpaxɨ́ rarɨŋoɨ. Soyɨ́né o bɨŋe dánɨ majɨ́á eŋagɨ́a aiwɨ o gɨ́ sɨŋwɨ́ noxaóɨ́rɨnɨ. 31Ámá ɨ́wɨ́ yarɨgɨ́áyɨ́ Gorɨxomɨ rɨxɨŋɨ́ uráná arɨ́á mɨwipa yarɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ nene nɨjɨ́árɨnɨ. E nerɨ aí ámá go go Gorɨxomɨ wéyo numerɨ xɨ́o wimónarɨŋɨ́pɨ nɨxɨ́dɨrɨ́náyɨ́, Gorɨxo ámáomɨ arɨ́á nɨwirɨ xɨ́o rɨxɨŋɨ́ urarɨŋɨ́pɨ nánɨ arɨrá wipaxɨ́rɨnɨ. 32Aga eŋíná dánɨ aí nene arɨ́á wí re mɨwiŋwárɨnɨ, ‘Ámá wo nɨwiápɨ́nɨmearɨ xɨnáí xɨrɨŋe dánɨ sɨŋwɨ́ supárɨŋɨ́ womɨ sɨŋwɨ́ oxoáɨnigɨnɨ.’ rarɨŋagɨ́a arɨ́á mɨwiŋwárɨnɨ.” nurɨrɨ 33re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá o Gorɨxo tɨ́ŋɨ́ e dánɨ mɨbɨpa nerɨ sɨŋwɨrɨyɨ́, xɨ́o yarɨŋɨ́pɨ bɨ epaxɨ́ imónɨmɨnɨrɨ éɨ́manɨ.” urɨ́agɨ 34awa mɨxɨ́ re urɨgɨ́awixɨnɨ, “Ɨ́wɨ́ ninɨrɨŋɨ́pimɨ dánɨ rɨxɨrɨŋoxɨnɨ, joxɨ none rɨnearéwapɨyarɨŋɨnɨ?” nurɨmáná xegɨ́ yoɨ́ emɨ kwɨ́rɨmogɨ́awixɨnɨ.

Sɨŋwɨ́ supárɨŋɨ́nɨŋɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́ nánɨrɨnɨ.

35Jisaso “Ámá sɨŋwɨ́ supáragoyá yoɨ́ kwɨ́rɨmóoɨ.” rarɨŋagɨ́a arɨ́á e nɨwirɨ o nánɨ pɨ́á nemerɨ nɨwímeámáná re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ ámá imónɨŋomɨ dɨŋɨ́ rɨwɨkwɨ́roŋɨnɨ?” urɨ́agɨ 36o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, ámá imónɨŋo gorɨnɨ. Nionɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́rómɨ nánɨ áwaŋɨ́ nɨreɨ.” urɨ́agɨ 37Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Omɨ joxɨ rɨxa sɨŋwɨ́ wɨnɨŋɨ́rɨnɨ.” nurɨrɨ sɨŋánɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ tɨ́nɨ rɨnarɨgwɨ́í ronɨ, ayɨ́ onɨrɨnɨ.” urɨ́agɨ 38o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, nionɨ rɨxa dɨŋɨ́ rɨkwɨ́roŋɨnɨ.” nurɨmɨ xɨ́o tɨ́ŋɨ́ e xómɨŋɨ́ nɨyɨkwirɨ yayɨ́ wiŋɨnigɨnɨ.

39Jisaso re rɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá nɨyonɨ epayómɨ́a nánɨ xwɨ́á tɨ́yo nánɨ bɨŋárɨnɨ. Ámá sɨŋwɨ́ supárɨgɨ́áyɨ́nɨŋɨ́ imónɨŋɨ́yɨ́ sɨŋwɨ́ anɨpɨ́rɨ imónɨro sɨŋwɨ́ anɨgɨ́áyɨ́nɨŋɨ́ imónɨŋɨ́yɨ́ sɨŋwɨ́ supárɨpɨ́rɨ imónɨro epɨ́rɨ́a nánɨ bɨŋáonɨrɨnɨ.” rɨ́agɨ 40Parisi xɨ́o tɨ́nɨ aŋwɨ e rówapɨgɨ́áwa re urɨgɨ́awixɨnɨ, “None nánɨ enɨ ‘Sɨŋwɨ́ supárɨgɨ́oyɨ́nérɨnɨ.’ rɨneararɨŋɨnɨ?” urɨ́agɨ́a 41Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyɨ́né sɨŋwɨ́ supárɨgɨ́oyɨ́né sɨŋwɨrɨyɨ́, rɨ́wɨ́ nɨmoarɨgɨ́ápɨ nánɨ xwɨyɨ́á meárɨnɨpaxɨ́manɨ. E nerɨ aí soyɨ́né ‘Sɨŋwɨ́ anɨŋwáonerɨnɨ.’ nɨrɨro nánɨ rɨ́wɨ́ nɨmoarɨgɨ́ápɨ nánɨ xwɨyɨ́á meárɨnɨpɨ́rɨ́árɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index