Хайлт хийх үг

Romba 1:29-31

29-31Yadaka deku mawuléba kapéredi mawulé débu sékéréknék. Sékérékne tédéka de kéga kés pulak nak pulak kapéredi mu yo. Nak du taakwana gwalmuké géndakwa, nak du taakwaké kapéredi mawulé yadakwa, nak du taakwaké nyégi yadakwa, du taakwat viyaapérekdakwa, waaru waariyadakwa, nak du taakwat yénaa yadakwa, nak du taakwat yaalébaanké mawulé yadakwa, nak du taakwaké kapéredi kudi buldakwa, nak du taakwaké yénaa kudi wakwedakwa, Gotké kuk kwayéte déku maama radakwa, nak du taakwat waatidakwa, deku yéba kevérékdakwa, yadan muké mawulé yate némaanba wakwedakwa, kapéredi mu las wawo yaké sanévéknwudakwa, deku néwepana kudi véknwumarék yadakwa, yéknwun mu yaké kutdéngmarék yadakwa, wakwedakwa pulak yamarék yadakwa, nak du taakwaké mawulat kapére yamarék yadakwa, nak du taakwaké mawulé lékmarék yadakwa, waga de kapéredi mu yo. 32Waga yakwa du taakwa de kutdéngék. Got débu wak, wani du taakwa yadan kapéredi mu derét yakatadu de kapéredi taaléba rasaakudoké. Waga kutdéngte de wani kapéredi mu kulaknyénymarék yate wani kapéredi mu wekna de yasaaku. Waga male kaapuk yadakwa. Kéga wawo de yo. Nak du taakwa wani kapéredi mu yadaka de derét wo, “Wan yéknwun.”

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index