Хайлт хийх үг

Matyu 22:41-42

Jisas det waatakundén Got wan du Kraiské

(Mk 12:35-37; Lu 20:41-44)

41-42Farisi dunyansé yaae nakurakmba jaawuwe téndaka Jisas det waatakundén, “Gunat yékun yamuké Got wan du Krais yénga pulak du dé? Yénga guné déké vékulako? Dé kéna gwaal waaranga maandéka bakamu dé?” Wunga waatakundéka dat wandarén, “Wan Devitna gwaal waaranga maandéka bakamu wa.” Naandarén.

43-44Wunga wandaka det wandén, “Talimba Krais ani képmaamba yatékapuk yandéka Gotna Yaamambi Devitna mawulémba wulaandéka Devit Kraiské anga wandén, ‘Wuna Néman Du.’ Naate anga wandén:

Néman Du Got wuna Néman Duwat wa wandén,

‘Méné néma du rate wuna yékutuwa taambamba ma raménék.

Raménu wuné wawutu ména maama ména taambamba rakandakwa.

Randaru méné néma du rate deké vérékaménéngwa.’

Got wunga wandén.

Devit wani kundi wate dé Kraiské ‘Wuna Néman Du wa’ naandén. Kamuké dé Devit Kraiské wunga wak?

Gotna kundi

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index