Хайлт хийх үг

Efiso 4

Aye Yesu Asonbo A Gyɛ Nyamesɛ Kolon

1Imɔso me Pɔɔlo ɔbono n kya son Wura Yesu ne mɔ-akyobo mɛ keda me tii de obu faa, n kya kolɛ fɛye: Wurubuaarɛ gbaa-gbaa ne n tɔgɛ fɛye yɛɛ fɛꞌ kyu fɛye-nyoro kyu sa mɔ. Imɔso fɛꞌ kyena akyenabi abono a kaaborɛ gɛnen mɔ. 2Fɛꞌ bara fɛye-nyoro gɛsɛ kyu buubuu sa abara ɔkpa kamaasɛ so. Fɛꞌ nyɛ gisen de fɛꞌ kyu gɛsalaarɛ tɔgɛ kyule abara. 3Fɛ kya ka gyan Yesu so faa mɔ, fɛ bo gɛnɔ kolon kyu naa de Wurubuaarɛ Oduduu mɔ so ne. Fɛꞌ pɛɛrɛ ansi keda gɛmɔ dɔ. Gisen yuuli ne nan yɛgɛ ne fɛ laa taalɛ keda fɛye-gɛnɔ kolon gɛbono dɔ.

4Aye abono pɛwu a kya ka gyan Yesu so mɔ a gyɛ gikolon fɛɛ nyamesɛ nyoro gibi. Wurubuaarɛ Oduduu kolon ne n bo no sa aye. Ne Wurubuaarɛ gi tɔgɛ aye pɛwu yɛɛ aꞌ kyu aye-ansi gyan daa ilaa kolon so. Gɛnen ilaa kolon ibono so ne Wurubuaarɛ gi tɔgɛ nyamesɛ yɛɛ ɔꞌ kyena sa mɔ. 5A bo wura kolon. Mɔ ne n gyɛ Yesu. Ɔkalan kolon ne a sɔɔ gyi, ne Wurubuaarɛ sagyere kolon ne mɛ gyere aye. 6Wurubuaarɛ kolon ne a bo. Aye pɛwu aye-sɛ ne. Mɔ ne n bo aye pɛwu. Ɔ kya wɔra ilaa kyu naa de aye abono a gyɛ mɔ-asonbo mɔ pɛwu so, ne ɔ tɛ aye pɛwu asen dɔ.

Wurubuaarɛ Gi Sa Aye Nsun Kpɛi-Kpɛi De Aꞌ Nyɛ Lɔrɔ Abara

7Aye abono a kya son Kirisito mɔ a dabɔlɛ a gyɛ gikolon gɛnen gbaa faa mɔ, Wurubuaarɛ gi kyɛɛ aye ɔkamaasɛ mɔ‑rɛ mɔ-lɛɛ gɛnɔɔbono ɔkara Kirisito gi kaala sa aye mɔ. 8Ilaa kyɛɛsɛ idɛ ilaa i wolaa i bo Wurubuaarɛ agyɛbi dɔ yɛɛ,

“Owi ɔbono ɔ dii kpe soso mɔ,

ɔ keda Wurubuaarɛ akyobo gikpen belɛ tii,

ne ɔ kyɛɛ mɔ-adɛ ilaa.”

9Mɛ tɔgɛ yɛɛ ɔko gi dii kpe soso gɛnen mɔ, i kya nyiile yɛɛ gɛnen kaasɛ ɔbono gi wolaa kpelegɛ ba gɛsinkpan gɛsɛ gɛrɛ kee ne. 10Kirisito ɔbono ɔ kpelegɛ lii Wurubuaarɛ dɔ ba mɔ kee ne n kii dii kpe ko‑o Wurubuaarɛ dɔ gɛnen. Ɔ wɔra gɛnen daa de ɔꞌ nyɛ loo ilaa kamaasɛ dɔ gɛten kamaasɛ.

11Mɔ-ilaa kyɛɛsɛ ibono ɔ sa mɔ-asonbo mɔ ne n gyɛ nsun kpɛi-kpɛi. Ɔ sa ako yɛɛ mɛꞌ wɔra mɔ-isɔɔ. Ako mɔ mɛꞌ wɔra mɔ-ikalan atɔgɛbo. Ako mɛ kya tɔgɛ Kirisito ɔkalan konkonsɛ mɔ sa asa. De ako, mɔ, mɛꞌ kerɛ mɔ-asonbo mɔ so de ako, mɔ, mɛꞌ wɔra mɔ-agyɛbi mɔ anyiilebo. 12Gɛnen nsun ndɛ ne Kirisito gi kyu sa aye abono ɔ lɔrɔ aye yela sa mɔ-nyoro mɔ. Ɔ sa aye ilaa kpɛi-kpɛi idɛ gɛnen daa de ɔꞌ baala aye sa mɔ-gɛsun mɔ giwɔra de aꞌ nyɛ a kya kpaa mɔ-asonbo mɔ pɛwu de mɛꞌ sɛɛ mɔ-ɔson mɔ dɔ. Kirisito asonbo adɛ mɛ dɛ fɛɛ mɔ gbaa-gbaa mɔ-nyoro. Ɔ kya laarɛ aꞌ kyu aye-nsun wɔrasɛ ndɛ kpaa abara 13kaaborɛ aye pɛwu aꞌ nyɛ gɛnɔ kolon. Gɛnen gɛnɔ kolon gɛbono gɛ laa lii daa aye-gisɔɔgyi kolon mɔ dɔ, ne Kirisito, Wurubuaarɛ mɔ-bi mɔ, kya kyu gɛnɔ kolon mɔ sa aye abono a nyi mɔ mɔ. Kirisito kya laarɛ aꞌ kpaa abara kaaborɛ aꞌ ten ansi wɔra fɛɛ mɔ Kirisito-lɛɛ mɔ ɔnan kpaa logɛ.

14I ba gɛnen mɔ, a maŋ baa wɔra fɛɛ nbii Wurubuaarɛ ɔson mɔ dɔ. Abonbo mɛ maŋ baa nyɛ kyu ikpa kpɛi-kpɛi de adawo kpɛi-kpɛi penɛ aye de aꞌ sɔɔ mɔmɔ gyi. Mɛ maŋ baa nyɛ penɛ aye fɛɛ gɛnɔɔbono afuu a kya da nkyu ɔbon so gi kya kpe gi kya ba gɛten kamaasɛ nfono afuu mɔ a kya laarɛ mɔ. 15Aꞌ kyu daa gɛlaarɛꞌ kyu tɔgɛ Wurubuaarɛ gɛsintin ilaa sa abara. A wɔra gɛnen mɔ, a laa nyɛ sɛɛ wɔra fɛɛ Kirisito-lɛɛ gidebi mɔ ɔkpa kamaasɛ so. Mɔ ne n gyɛ aye-gimu. 16Imɔ gɛsɛ ne n gyɛ yɛɛ nyamesɛ nyoro pɛwu gi bo daa gimu mɔ gɛsɛ ne mɔ nkyaga-nkyaga pɛwu gi kya yɛgɛ nyoro mɔ pɛwu giꞌ kyaga abara dɔ. Nengyene nyoro mɔ gɛten kamaasɛ i bo alanfiya i kya wɔra gɛsun gɛnen mɔ, nyoro mɔ gi laa sen gɛnɔɔbono i kaaborɛ mɔ. Gɛnen kee ne i dɛ ne. Kirisito ne n gyɛ aye-gimu mɔ, i kya nyiile yɛɛ aye abono a gyɛ mɔ-asonbo mɔ pɛwu a kya nu daa mɔ asɛ ne a bo abara dɔ. I ba gɛnen mɔ, a laa kyu gɛlaarɛꞌ a kpɛ a kya kpaa abara de aꞌ sɛɛ mɔ-ɔson mɔ dɔ.

Gɛkyena Dedaa De Gɛkyena Pobɔrɔ

17Imɔso n yelɛ me-ayaa so n dɛ Wura Yesu ginyen n kya ka mi‑i sa fɛye yɛɛ fɛŋꞌ baa kii kyena fɛɛ asa abono mɛ mɛŋ kya son Wurubuaarɛ mɔ. Mɔmɔ abono berɛ, mɔmɔ-nwɔnsa giŋ kya kpaa mɔmɔ de mɛꞌ nu ilaa gɛsɛ. 18Wurubuaarɛ ilaa i gyɛ mɔmɔ-gibiri dɔ ilaa. Mɛŋ kya nyɛ Wurubuaarɛ asɛ gɛkyena ɔnan. I lii fɛɛ mɛ bo gisoɔlon ne i yɛgɛ mɛ mɛŋ nyi sɛi kyu lii Wurubuaarɛ ilaa so. 19Mɛ mɛŋ baa mɛ bo ipeeli. Mɛ wɔra mɔmɔ-nyoro fɛɛ idɛnsɛ de inyɛnyɛn iŋ tiri ɔmɔ, mɛ san mɛ kya wɔra ibono iŋ gyɛ iwɔrasɛ mɔ. Ilaa ibono i kya kyu ineesi bun nyamesɛ mɔ ne n san gyi mɔmɔ-amu. 20Fɛye berɛ, i mɛŋ gyɛ mɔmɔ-lɛɛ mɔ ɔnan ne fɛ kasɛ lii Kirisito asɛ.

21N nyi yɛɛ fɛ nu Yesu Kirisito so, ne fɛye‑rɛ mɔ fɛ wɔra nyamesɛ kolon. N nyi yɛɛ mɛ nyiile fɛye gɛsintin ilaa ibono i lii Yesu asɛ mɔ. 22Imɔso fɛꞌ too fɛye-gidebi dedaa mɔ fuɛ. Gɛnen gidebi dedaa gibono ne n yɛgɛ fɛ kyena akyenabi nyɛnyɛn. Ilaa ibono nkana i kya penɛ fɛye ne i kya gyi fɛye-amu mɔ i nyida fɛye gɛnen aberɛ abono dɔ mɔ ne fɛŋ taalɛ wɔra idɛnsɛ. 23Fɛꞌ yɛgɛ Wurubuaarɛ ɔꞌ lɔrɔ fɛye-nwɔnsa. 24Fɛꞌ kyu gidebi pobɔrɔ gibono Wurubuaarɛ gi sa fɛye mɔ kyu kyena. I lii fɛɛ Wurubuaarɛ gi kii lɛɛ gidebi pobɔrɔ sa fɛye fɛɛ mɔ gbaa-gbaa lɛɛ oyuduu. Gɛsintin gigyi, ilaa dɛnsɛ giwɔra, de gisen fufuli ilaa wolɛ ne n bo gimɔ gibono dɔ.

Gɛkyena Pobɔrɔ Nbara

25Imɔso fɛŋꞌ baa penɛ abara. Fɛꞌ gyi gɛsintin sa abara. I lii fɛɛ aye Yesu asonbo pɛwu a gyɛ daa nyamesɛ kolon fɛɛ gɛnɔɔbono nyamesɛ nyoro nten kpɛi-kpɛi gi dabɔlɛ wɔra nyoro kolon mɔ.

26Nengyene fɛ sɔɔ ginyadon mɔ, fɛ mɛŋ sa fɛꞌ wɔra ilaa nyɛnyɛn. Fɛŋ sa fɛꞌ yɛgɛ owi ɔꞌ tɔrɔ yɛɛ fɛŋ ti lɛɛ ginyadon gibono lii fɛye-asen dɔ. 27Fɛ mɛŋ sa fɛꞌ bugi ɔkpa fɛye-gɛkyena dɔ sa ilaa nyɛnyɛn pɛwu gɛmu mɔ de ɔꞌ nyɛ fɛye. 28Ɔbono nkana ɔ gyɛ oyu mɔ, ɔꞌ taa gɛyu yɛgɛ. Ɔꞌ wɔra gɛsun kyu nyɛ mɔ-ilaa tirisɛ gɛsintin ɔkpa so, de ɔꞌ nyɛ kpaa ayenbo kee.

29Fɛŋ sa fɛꞌ yɛgɛ agyɛbi nyɛnyɛn aꞌ lii fɛye nnɔ dɔ. Fɛꞌ tɔgɛ daa agyɛbi abono a laa lɔrɔ asa ne i tiri amɔ aberɛ tɔgɛsɛ dɔ mɔ wolɛ de iꞌ nyɛ kpaa asa abono mɛ kya nu fɛye asɛ mɔ.

30Wurubuaarɛ Oduduu mɔ gyɛ gisen fufuli wura. Fɛ mɛŋ sa fɛꞌ wɔra ilaa ibono i laa loo mɔ mɔ. Mɔ-Oduduu baarɛ ne o kyu wɔra fɛye-asen dɔ de iꞌ daasɛ fɛye yɛɛ Wurubuaarɛ amɔlɛgɛ gɛkɛ mɔ gɛ fo mɔ, fɛ laa nyɛ Wurubuaarɛ asɛ gɛkyena. 31Fɛŋ sa fɛꞌ keda abara ginyadon fɛye-asen dɔ. Fɛŋ sa fɛꞌ sɔɔ ginyadon foro-foro abɛɛ fɛꞌ faa abara so abɛɛ fɛꞌ saalɛ abara. Gɛwɔnsa nyɛnyɛn kamaasɛ gɛbono fɛ sa kyu lii fɛye-nanboana so mɔ fɛꞌ lɛɛ gɛmɔ lii fɛye-asen dɔ. 32Fɛꞌ buɛɛlɛ abara de fɛꞌ su abara so. Nengyene fɛ wɔra abara ilaa nyɛnyɛn mɔ, fɛꞌ kyu kyɛɛ abara fɛɛ gɛnɔɔbono Wurubuaarɛ kee gi kyu fɛye-ilaa nyɛnyɛn kyu kyɛɛ fɛye kyu naa de fɛye‑rɛ Kirisito ginyamesɛ kolon so mɔ.

Gɛnɔ Pobɔrɔ

© Wycliffe Bible Translators 2001, 2006

More Info | Version Index