Хайлт хийх үг

2 Corinthiens 10:15

15Wè gèvé da vi êr̂ê ké-vé rai dö dâ rö-i wakè i bör̂i kâmö, wè rhîrhér̂é xé-vé; aè na wii na vi târ̂î xé-vé, na ki yè kau vi na tâ néwèi xe-ve, êr̂ê, gèvé yè tâ mwér̂é vi rö xe-ve, rö-i dâ é vi dâ yè-vé,

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index