Хайлт хийх үг

Luc 2:39

Ké Vi Tëë Na Nazarèt

39Cér̂é wê waa röi pâr̂â nêr̂ê-r̂é rö-i mââyöö i Ör̂ökau, na Ioséfa mâ Maria, cér̂é bör̂i vi a mwâr̂â na Galilé rö Nazarèt névâ xé-r̂é.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index