Хайлт хийх үг

1 YOHANES 5

Bo Kafɔkaɖe Loɖe Kayi Iso.

1Ɔbiara gɔ lofɔ ɔɖe sɔ Yesu nɖe Kristo gɔ i Ɣaa ɔsɔla nnɔĩ ne, Ɣaa ɔbi ɔɖe, fiɛ ɔbiara gɔ nsɛ ɔɖɔɛ ɔse sɛ ɔɖɔɛ ɔbi ana. 2Ne ɔso si boto boɖɔɛ Ɣaa fiɛ boto bobara i ɔ̃ mmara iso ne, iyɔ boɣe sɔ boto boɖɔɛ Ɣaa mabi ana. 3Si bobara i Ɣaa mmara iso ne, ite sɔ boto boɖɔɛ wũ, fiɛ ɔ̃ mmara iso ibara na ɔle. 4Alasɔ ɔbiara gɔ nɖe Ɣaa ɔbi sɛ ɔɖe kayi iso. Nnɛ bosu boɖe ala kayi iso nɖe bo kafɔkaɖe. 5Ngɔ pɛ loawo kayiiso ɔɖe nɖe ngɔ lofɔ ɔɖe sɔ Yesu nɖe Ɣaa Ɔbi.

Mma Nto Maɖe Aɖansiɛ I Yesu Iso.

6Yesu Kristo nɖe ngɔ loba fiɛ bonya wũ boɖi ite iki i ɔ̃ Ɣaa itupie kubarara gu ɔ̃ ima nɛ ɔfere i karɔ̃ iki i ɔ̃ kukpi ame. Ɔ̃iba ku ndu kere, ɣɛɛ ndu gu ima, fiɛ Ɣaa Siwarã mɔmɔ ɔɖe aɖansiɛ sɔ gbaã iɖe alasɔ nnɛ i Siwarã ɔɣɛ ne, gbaã iɖe. 7Maɖansiɛ itɛ maɖe mpia. 8Ma nɖe Siwarã, ima gu ndu, fiɛ ma itɛ ɔɖuɖu aɖansiɛ ɖe awɛ̃. 9Bosɛ bofɔ maturi aɖansiɛ boɖe, ɣɛɛ Ɣaa aɖansiɛ ba ɔrɔrã aɖo, fiɛ ɔsia itɔ̃me nɛgbe ita i ɔ̃ Ɔbi iso. 10Ne ɔso ɔbiara gɔ lofɔ Ɣaa Ɔbi ɔɖe ne, ɔfɔ aɖansiɛ wagbe ɔpia i ɔ̃ ɔtu ame. Ɣɛɛ ɔbiara gɔ loifɔ aɖansiɛ ɔɖe to ɔsia Ɣaa sila alasɔ ɔ̃ifɔ aɖansiɛ wa i Ɣaa ɔɖe i ɔ̃ Ɔbi iso ɔɖe. 11Aɖansiɛ nɖe sɔ, Ɣaa ɔsu ngbã mɛ nna katui ɔtã bo, fiɛ ɔ̃ Ɔbi ame i ngbã mɛgbe pia. 12Ɔbiara gɔ lofɔ Ɣaa Ɔbi ne, ɔba ngbã mɛgbe, fiɛ ɔbiara gɔ loifɔ Ɔbi ne, ɔna ngbã.

Miba Ngbã Mɛ Nna Katui.

13Loto lotsɛrɛ ɔko gɔgbe lotã mi ma lofɔ Ɣaa Ɔbi miɖe si mitsue sɔ miba ngbã mɛ nna katui. 14Nnɛ ɔso bosu bo iti bosia i Ɣaa iso nɖe sɔ ira biara nɛ boakarɛ i ɔ̃ kuɖɔɛ kanya ne, ɔsɛ ɔkã bo atsue. 15Si boɣe sɔ ɔsɛ ɔkã bo atsue i ira biara nɛ bosɛ bokarɛ wũ ame ne, iyɔ boɣe sɔ ira biara nɛ bosɛ bokarɛ ne, bosɛ bofɔ ne i ɔ̃ kɔrɛ.

16Si mi ɔrere ɔnya mi ɔnyii fɔɖedze to ɔbara ikpi nɛ loibakpadzɛ̃ wũ ikɛlɛgu kukpi ame ne, mikparama kayi i ɔ̃ iti si Ɣaa aatã wũ ngbã. Ngɔ lobara ikpi nɛ loibakpadzɛ̃ kukpi ibɔ itɔ̃me iɖe ngbe. Ɣɛɛ ikpi iwɛ̃ igbã pia gɔ iakpadzɛ̃ kukpi ibɔ, iiɖe ne igbã loto loɣɛ sɔ mikparama kayi. 17Ira biara nɛ loikote ne, ikpi iɖe, ɣɛɛ akpi awɛ̃ pia wa loibakɔ ɔturi akɛlɛgu kukpi ame.

18Boɣe sɔ ɔbiara gɔ nɖe Ɣaa ɔbi iisɛ ɔkɛlɛ i katɔ̃ ɔbara ikpi, alasɔ Ɣaa Ɔbi sɛ ɔdzuɛ̃ wũ fiɛ Tsirise iibawo wũ ira boa kuiwɛ̃ ɔbara.

19Boɣe sɔ Ɣaa mare boɖe atoa sɔ kayiiso ɔɖuɖu pia i Tsirise ɔle kayirinɔ. 20Boɣe sɔ Ɣaa Ɔbi ɔba kayiiso fiɛ ɔtã bonɔ ara karɔ̃ botsue Ɣaa gɔ nɖe ɔnukuarese. Fiɛ ɔ̃ gɔ nɖe ɔnukuarese gu ɔ̃ Ɔbi Yesu Kristo ame bosi ngbã. Gbaã ne, Ɣaa nɖe nukuarese fiɛ ɔsɛ ɔtã bo ngbã mɛ nna katui.

21Ne ɔso wũ mabi mirera so kama i iɣɔsɔrɛ kɔrɛ.

Ndamu Ɣɛtɛ Siwu

© Wycliffe Bible Translators 2008

More Info | Version Index