Хайлт хийх үг

Yôhan 16

1Brah Yêsu lah jât: “Gâp ngơi nau i nây ma khân may, gay ma lơi ôh khân may bah nsing ma Gâp. 2Yorlah bu mra ntrŭt khân may du lôh bơh nhih rƀŭn phung Israel bân. Jêh ri nar jât năp tay bu moh nkhât khân may, khân păng mân lah ndơ khân păng jan i nây, khân păng jan ndơ i Kôranh Brah rnê.* 3Khân păng jan kơt nây, yorlah khân păng mâu gĭt năl Bơ̆ Gâp, ndrel ma mâu gĭt năl Gâp đŏng. 4Gâp lĕ ngơi nau i nây ma khân may, gay ma tât di nar i nây tay, khân may kah gĭt nau Gâp lĕ ntĭnh ma khân may. A lor nơh Gâp ê hŏ ôh mbơh nkoch dâng lĕ nau i nây, yorlah Gâp hôm gŭ ndrel khân may.”

Ntil ndơ jan kar Brah Huêng Ueh

5“Aƀaơ dja Gâp hăn sât a Nơm tơm njuăl Gâp, yơn ma ta mpôl khân may mâu geh ôh du huê ôp Gâp: ‘Ah ntŭk hăn may ri?’ 6Yơn ma khân may geh nau nklŏn rvê hô ngăn ta nuih n'hâm, tât tăng nau Gâp ngơi dja. 7Gâp ŭch mbơh ăn khân may gĭt, nau Gâp du lôh bơh khân may geh nau khlay ngăn ma khân may. Lah Gâp mâu du lôh, Nơm kơl mâu ôh văch ta khân may. Yơn ma lah Gâp du lôh, tay Gâp njuăl Păng ăn ma khân may.* 8Nôk tât Păng ta dja tay, Păng pơk bôk tôr phung bunuyh ta neh ntu gĭt vât ma nau tih, ma nau sŏng, ndrel ma nau Kôranh Brah phat dôih. 9Gĭt vât ma nau tih, yorlah phung bunuyh ta neh ntu lĕ geh nau tih yor ma mâu ŭch ôh nsing ma Gâp.* 10Gĭt vât ma nau sŏng, yorlah Gâp hăn sât ta Bơ̆ Gâp ndri say Gâp sŏng ngăn, jêh ri khân may mâu hôm ôh say Gâp. 11Gĭt vât ma nau Kôranh Brah phat dôih, yorlah nau Kôranh Brah tê̆ dôih ma Satăng i kôranh mpôl brah djơh i kôranh neh ntu dja, mra ăn bu gĭt n'hêl Kôranh Brah tê̆ dôih ma bunuyh i jan tih đŏng+ .”*

12“Hôm ŏk jât nau Gâp ŭch mbơh nkoch ăn ma khân may, yơn ma khân may mâu ôh dơi ndjôt aƀaơ dja. 13Nôk Brah Huêng Ueh i leo nau nti ngăn tât, tay Păng leo khân may ăn gĭt năl dâng lĕ nau ngăn. Dâng lĕ nau Păng mbơh nkoch i nây, mâu ôh geh lôh tă bơh săk Păng nơm ŭch. Păng mbơh nkoch dâng lĕ nau Păng lĕ tăng bơh Bơ̆ Gâp, ndrel ma mbơh nkoch ăn khân may gĭt lor moh nau geh ta nar jât năp dja tay.* * 14Păng mra ăn Gâp geh nau chrêk lơp, yorlah dâng lĕ nau Păng mbơh nkoch ăn ma khân may, Păng sŏ tă bơh Gâp dadê. 15Dâng lĕ ndơ Bơ̆ Gâp geh, jêng ndơ Gâp dadê. Kơt ndri dâng Gâp lĕ lah, dâng lĕ nau Brah Huêng Ueh mbơh nkoch ăn ma khân may, Păng sŏ tă bơh Gâp dadê.”*

Nau nklŏn rvê plăch jêng nau răm maak

16“Hôm du ƀlât jât khân may mâu ôh hôm say Gâp, yơn ma hôm du ƀlât jât năp jât khân may say tay Gâp.”* 17Jêh ri mpôl oh mon aƀă tâm lah ndrăng khân păng nơm: “Moh nau Păng ŭch lah: ‘Hôm du ƀlât jât khân may mâu ôh hôm say Gâp, yơn ma hôm du ƀlât jât năp tay khân may say tay Gâp’, ndrel ma lah: ‘Gâp hăn ta Bơ̆ Gâp’, i nây hiah?” 18Khân păng tâm lah tay ndrăng khân păng: “Nau Păng lah: ‘Hôm du ƀlât jât’, moh geh nau khlay? Bân mâu vât ôh, moh nau Păng ŭch lah!” 19Brah Yêsu lĕ gĭt khân păng ŭch ôp Păng, ndri Păng lah: “Khân may tâm ôp ndrăng khân may nơm, moh nau Gâp ŭch lah bơh? Gâp lah: ‘Hôm du ƀlât jât khân may mâu ôh hôm say Gâp, yơn ma hôm du ƀlât jât năp jât khân may say tay Gâp’.”

20“Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân may: Khân may tay nhhiăng nhŭm, yơn ma phung bunuyh i mâu nsing ma Gâp răm maak. Khân may tay geh nau nklŏn rvê ôh êt ôh êl ngăn, yơn ma nau nklŏn rvê khân may i nây tay plăch jêng nau răm maak chrao. 21Lŏng bu ur, dôl păng bơi gŭ oh, păng geh nau ji ndŭl hô ngăn, yơn ma tât păng lĕ jêh gŭ oh, păng chuêl nau ji i nây, păng răm maak, yorlah say geh oh bê mhe. 22Aƀaơ dja khân may tâm ban kơt nây đŏng, khân may geh nau nklŏn rvê, yơn ma Gâp tâm mâp tay đah khân may du tơ̆ jât. Nôk nây khân may geh nau răm maak ngăn, mâu geh ôh bunuyh dơi pit nau răm maak khân may.* 23Nôk nây khân may mâu ôh hôm ôp Gâp du ntil nau. Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân may, moh ndơ khân may dăn bơh Bơ̆ ta rnha săk Gâp+ , Păng ăn ro ma khân may.* 24Tât ma aƀaơ dja, khân may ê hŏ ôh geh dăn ndơ bơh Bơ̆ ta rnha săk Gâp. Khân may dăn hŏm, geh ngăn ro, jêh ri khân may geh nau răm maak dŭt hô ngăn.”

Brah Yêsu dơi

25“Gâp mbơh nkoch dâng lĕ nau i nây ăn ma khân may ma nau ngơi ntât. Yơn ma hôm du ƀlât jât Gâp mâu ôh hôm ngơi nau ntât, jêh ri nau Bơ̆ Gâp, Gâp ngơi ăn ma khân may n'hêl nanê̆ ngăn.* 26Ta nar i nây, khân may dăn êng bơh Bơ̆ ta rnha săk Gâp. Gâp mâu ôh sơm dăn bơh Bơ̆ ăn ma khân may,* 27yorlah Bơ̆ nơm rŏng ma khân may. Păng rŏng ma khân may, yorlah khân may lĕ rŏng ma Gâp, ndrel ma khân may lĕ iăt Gâp lôh tă bơh Kôranh Brah. 28Gâp lôh tă bơh Bơ̆ jŭr ta neh ntu dja nơh, aƀaơ dja Gâp lôh bơh neh ntu dja plơ̆ sât tay ta Păng.”

29Mpôl oh mon Brah Yêsu lah: “Aƀaơ dja May ngơi ma hên lĕ n'hêl nanê̆, May mâu ôh hôm ngơi nau ntât. 30Aƀaơ dja hên lĕ gĭt jêh May gĭt dadê dâng lĕ ntil ndơ. May mâu khăch ôh geh bu ôp May lor, yorlah May lĕ gĭt êng jêh moh ndơ nau mân ta nuih n'hâm bu. Kơt ndri dâng hên iăt, May tă bơh Kôranh Brah ngăn.”* 31Brah Yêsu ôp khân păng: “Aƀaơ dja khân may lĕ iăt ngăn bơh? 32Yơn ma tât di mong nây, aƀaơ dja mong i nây lĕ bơi tât, khân may nchuăt du gŭ ntŭk êng êng, tâng nhih jay khân may nơm, ntlơi Gâp gŭ êng. Yơn ma Gâp mâu geh ôh gŭ êng, geh Bơ̆ nơm gŭ ndrel Gâp.* 33Gâp mbơh nkoch nau i nây ma khân may, gay ma khân may geh nau đăp mpăn yor ma khân may nsing ma Gâp. Hôm gŭ ta neh ntu dja, khân may hôm geh mâp nau jêr, yơn ma lơi ôh klach rvê, yorlah dâng lĕ ndơ ta neh ntu dja Gâp lĕ dơi dadê jêh.”*

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index