Хайлт хийх үг

Marc 12

Pen. xij.

Lloci ’r winllan. Bot vvyddtawt a’ theyrnget yn ddyledus i deyrnedd a’ thwysogion. Cyuodedigaeth y meirw. Swmp a’ chrynodab y * Ddeddyf. Christ yn vap Dauid. Bot raid gochelyt yr ei gau sanctaidd. Offrwm y weddw dlawd.

1AC ef a ddechreawdd * ymadrawdd wrthynt ym-parabolae, gan ddyvvedyt, Yr oedd gwr a blannai winllan, ac a ei hamgylchynawdd a chae, ac a gloddiawdd bwll y dderbyn y gwin ac a adeilawdd dwr ynddi, ac ei llocawdd hi i dir‐ddiwylliawdwyr, ac aeth ymhel’ o y gartref. 2Ac ar * dymor, y danvones ef was at y tir-ddiwylliawdwyr, val yd erbyniei ef y gan y tir‐ddiwylliawdwyr o ffrwyth y winllan. 3Ac wy a ei cymersont ef, ac ei * bayddesont, ac ei danvonesont ymaith yn + wac. 4A’ thrachefyn yd anuones atynt was arall, a ’hwnw a davlasant a’ main, ac ai * vriwesont ei ben, ac ei danvonesont ymaith wedy ei amperchi. 5A’ thrachefyn yd anuones ef vn arall, a hwnw a laddesont, a llawer ereill, gan * vayddy ’rei, a’ lladd ’rhei. 6Ac eto ydd oedd iddo vn map ei garedic: a’ hwnw a’ ddanvonawdd ef atynt yn ’ddywethaf, gan ddywedyt, VVy barchant vy map. 7And y tir‐ddiwylliawdwyr hynny a ddywedent yn ei plith ehunain, Hwn yw’r etiuedd: dewch, lladdwn ef, a’r etiueddiaeth vydd * y ni. 8Yno y cymersont ef, ac ei lladdesont, ac ei bwriesont y maes o’r winllan. 9Pa peth gan hyny a wna Arglwydd y winllan? E ddaw ac a ddiuetha ’r + tir‐ddiwylliawdwyr hyn, ac a rydd y winllan y ereill. 10Ac any ddarllenesoch hyn o Scrythur? Y maen yr hwn a wrthodent yr a deiladwyr, ys hwnw a wnaed yn ben congyl. 11Hyn a wnaethpwyt y gan yr Arglwydd, a ’rhyvedd yw yn ein * llygait. 12Yno yr oeddent mewn awydd y’w ddalha ef, and bot arnyn ofn y bopul: can ys dyellent mai yn y herbyn wy y dywedesei y + parabol hwnw: am hyny y gadawsont ef, ac ydd aethan i ffordd.

13Ac wy ddanvonesont ataw ’r ei o’r Pharisaieit, ac o’r Herodieit yny ddalient ef yn ei ymadrodd. 14Ac wynteu pan daethant, a ddywedsant wrthaw, Athro, ys gwyddam * mai cywir wyt, ac na * ovely am nebun, ac nyd edrychy ar wynebvverrh dynion, amyn yn-gwirionedd y dyscy yn’ ffordd Dduw, Ai cyfreithlawn rhoddi teyrnget i Caisar, ai nyd yvv? 15A ddlem ni ei roddi, ai ny ddlem ei roddi? And ef a wyddiat ei * dichell wy, ac a ddyuot wrthynt, Paam y temptiwch vi? Dygwch i mi geinioc, val y gwelwyf y peth. 16Ac wy ei ducesont, ac ef a ddyuot wrthynt, I bwy mae’r ddelw hon a’r * argraph? wythe a ddywedsont wrthaw, I Caisar. 17Yno ydd atepodd yr Iesu ac y dyuot wrthynt, Rowch i Caisar yr iddo Caisar, ac i Dduw * yr eiddo Duw: a’ rhyueddy a wnaethant wrthaw.

18Yno y daeth y Sadducaieit ataw, (yr ei a ddyweit nad oes cyfodedigaeth) ac a ’ovynesont iddo, gan ddywedyt, 19Athro, Moysen a yscrivenodd y ni, A’s bydd marw brawdd vn, a’ gady ei wreic, ac eb ady plant, mai ei vrawdd a ddyly gymeryd ei wraic, a’ chyuodi had y’w vrawd. 20Ydd oedd saith broder a’r cyntaf a gymerth wreic, a’ phan vu ef varw, ny adawdd ef * had. 21Ar ail y cymerth hi, ac e vu varw, ac ny’s gadawdd yntef chvvaith ddim had, a’r trydydd yr vn ffynyt. 22Felly ’r saith y + cymersant hi, ac ny adawsant ddim + had: yn ddywethaf oll marw o’r wreic hefyt. 23Yn y cyfodedigaeth gan hyny, pan adgyuodant, gwraic y bwy ’n o * naddynt vydd hi? can ys perchenogodd y saith y hi yn wraic? 24Yno ’dd atepawdd yr Iesu ac y dyuot wrthynt, Anyd am hyny ydd ych yn mynd ar gyfeilorn, can na wyddoch yr Scrythurae, na meddiant Duw. 25Can ys pan adgyyodant o veirw, ny wreicaant, ac ny ’wrant, anyd * bot val yr Angelion y sy yn y nefoedd. 26Ac am y meirw, y cyvodir wy drachefn, an y ddarllenesochvvi yn llyuer Moysen, po’dd yn y * merinllwyn y llavarawdd Duw wrthaw, gan ddywedyt, Mi yvv Duw Abraham, a’ Duw Isaac, a’ Duw Iacob? 27Nyd yw ef Dduw y meirw, eithyr Duw y bywion: Chwychwi gan hyny ’sy yn mynd ympell ar gyfeilorn.

28Yno y daeth vn o’r Gwyr‐llen y clywsei wy yn ymddadlae, a’ chan wybot ddarvot iddo ei hatep yn dda, y gofynawdd yddaw, Pwy ’n yw’r gorchymyn cyntaf oll? 29Yr Iesu ei atepawdd, Y cyntaf o’r oll ’ochmynion yvv, Clyw Israel, Yr Arglwydd ein Duw, yw’r Arglwydd vnic. 30* Cery am hyny yr Arglwydd dy Dduw oth oll galon, ac oth oll enait, ac oth oll veddwl, ac ath oll nerth: hwn yw’r gorchymyn cyntaf. 31Ar ail ysy gyffelyp, ys ef, Cery dy gymydawc val dyun. Nid oes ’orchymyn arall mwy na ’r ei hyn. 32Yno y dyuot y Gwyr‐llen wrthaw, Da, Arglwydd, ys dywedeist y gwirionedd, mai vn Duw ’sy, ac nad oes * arall amyn ef. 33A’ ei gary ef a’r oll galon, ac a’r oll ddyall, ac a’r oll enait, ac ar oll nerth, a’ chary ei gymydawc mal y un, ’sy vwy nag oll boeth‐offrymae ac aberthae. 34Yno yr Iesu yn ei weled ef yn atep yn * ddisseml, a ddyvot wrthaw, Nyd wyt yn e pell ywrth teyrnas Duw. Ac ny veiddiawdd nep mwyach ymovyn ac ef.

35A’r Iesu a * atepawdd ac a ddyuot gan ei dyscy yn y Templ, Pavodd y dywait y Gwyr‐llen pan yvv bot Christ yn vap i Ddauid? 36Can ys Dauid y un a ddyuot trwy’r yspryt, glan, Dyuot yr Arglwydd wrth vy Arglwydd i, Eistedd ar vymdeheulavv i, yd pan ’osotwyf dy elynion yn droedfainc yty. 37Can vot Dauid y hun yn y ’alw ef yn Arglwydd: a’ pha wedd y mae yntef yn vap iddaw? a’ llawer o bopul y * clypu ef yn ewyllysgar. 38Hefyd ef a ddyuot wrthynt * yn y ddysceidaeth ef, Y mogelwch rac y Gwyr‐llen yr ei a garant vyned mewn gwiscoedd llaesion a’ chael cyfarch‐gwell yddyn yn y marchnatoedd, 39a’r eisteddfaë penaf yn y Synagogae, a’r eisteddleoedd cyntaf yn-gwleddoedd, 40yr ei a lwyr * ysant daiae gvvragedd‐gweddwon, ac yn rhith hirweddiaw. Yr ei hyn a dderbyniant varnedigaeth vwy. 41Ac mal ydd oedd yr Iesu yn eistedd gyferbyn ar tresorva, yr edrychawdd po’dd y bwriei y bopul * arian ir dresorfa, a’ goludogion lawer a vwrient lawer y mewn. 42Ac e ddaeth ryw vvreic weddw dlawt, ac a vwriodd y mywn ddau * vitym, ys ef yw hatling. 43Yno y galwodd ataw ei ddyscipulon, ac y dyuot wrthynt, Yn wir y dywedaf y chwi, vwrw o’r vvraic‐weddw dlawt hon vwy ymewn, na’r oll ’rei a vwriesont i’r tresorfa. 44Can ys yntwy oll a vwriesont y mewn o’r hyn sy * yn‐gweddill ganthynt: a’ hithei o hei thlodi a vwriodd y mewn gymeint oll ac * oedd iddi, ysef i holl vywyt hi.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index