Хайлт хийх үг

Dànì Kèhoį̀wo 13:15

15Dèè hazǫǫ̀ weghàı̨daa sìı nı̨ eyıts'ǫ nets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ naxıghàehłe ha, welǫ whìle ts'ǫ̀ naxıghaelı̨ ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index