Хайлт хийх үг

Revelesin 12:10

10Ba lia e hengoegu u toa u ranga pan i Kolö te poei, “I romana a poata te sakahis rena e Sunahan a barebana i tanen na te haruto nanen a nitagala i tanen. Nonei a King, ne Mesaia i tanen e haruto has nena a nitsunono i tanen. Taraha, nori i lapo ba hakapein nonei a katun a omi i Kolö, a katun te roron kotir u hahatoulana i tarara i matane Sunahan tara mamana poata.