Хайлт хийх үг

Jon 10:23

23Ale aYesu itoh len naholǝvat todar vis naim siGot, iyar husur navǝrada siSolomon ei.