Хайлт хийх үг

Luk 18:35

Partimeus

(Mat 20.29-34; Mak 10.46-52)

35Nǝboŋ aYesu tovan pǝpadaŋ hǝn naut a Jeriko, ametb̃esw sua ebǝtah gǝgarhǝp̃isal, eŋir nǝvanuan gail hǝn nǝvat.