Хайлт хийх үг

Mattiu 23:18

18Ale len nap̃usanan samit mǝtuke, ‘Avan ideh tota gat na-kel-gati-an san len nahǝsan nǝmel tutumavan, nakelean san savi natideh. Be avan ideh tota gat na-kel-gati-an san len nahǝsan naviolan topat len nǝmel tutumavan, gai timasgol nǝsa tokel gati, salǝboi b̃imakuv dani.’