Хайлт хийх үг

Luk 17

Pjuban na pmiirad

1Kë Yeŧu aşë ji na baţaşarul : « iko inhinanuŋ kado bañaaŋ bado buţaan iinhinan kawaaŋana, kë ñaaŋ anşaaŋ ţij ya aşë wuţan! 2Uhokan pa a batana plaak pweek bawata du bdëk, kë di pwuta ado aloŋ ţi bapoţ biki+ Naşibaţi ajot ţi pjuban. 3Naţafaraan!

« Woli aŧënţu ajubanu, ţiiniin na a, woli awut pjuban, kmiira. 4Kë woli ajubanu ŋyaaş paaj na uloŋ ţi unuur, akuţ abi ŋyaaş paaj na uloŋ aji na iwi : “Miiraan” kmiira. »

Pfiyaar pi nalempar Naşibaţi

(Maci 17.19-20)

5*Banjañan baji na Ajugun : « Hoţalëşan pfiyaar panwooŋ ţi un. » 6Kë aji na baka : « Woli naka lah pfiyaar panliŋuŋ na pbuk pi maaj, najile na pnţeen pi : “Dëtadiiran iya ijab du bdëk,” paŧiinkan! »

Plempar Naşibaţi na byompan

7« Ahoŋ ţi an ajaaŋ aji na nalemparul najaar këme nayafan woli awoona uţeeh : “Ŧaraan, biin iţo ide”? 8Aambaa ţëp ţëp kaji na a : “Juŋaan kañah, ibot iţëlëş iko ibi iyişën, te ndo nde mbot ndaan, ibale kbaa de kabot kadaan.” 9Aanka na pwula nin uko uloŋ, ţiki ado uko wi ajakuluŋ. 10Kë hënk di uwooŋ pa an : wal wi nadoli uko bŧi wi Naşibaţi ajakanaŋ nado, najakan : “Ŋwo balemp ţañ, ŋdo uko wi ŋwooŋ biki kado.” »

Biinţ iñeen bamaak bdoo

11Wi Yeŧu aŧooluŋ pya Yeruŧalem, aşë ţëpna ŋmbaŋ ŋi ŋŧaak ŋi *Ŧamariya na *Galilay. 12Wi akneejuŋ ţi untanka uloŋ, kë biinţ iñeen bammaakuŋ bdoo başë bi pyit na a, aşë naţ alow, 13ahuuran aji : « Yeŧu, najukan, ñagi'un. »

14Wi Yeŧu awinuŋ baka aşë ji : « Nayaan nawinana du baţeŋan biki Naşibaţi. » Wi bakyaaŋ na bgah, aşë mara mara ajeb. 15Kë aloŋ ţi baka, wi awinuŋ kë ajebi, aşë wugşa, awo ţi phuuran, adëman Naşibaţi. 16Abi, ajot ţi ihoţ yi Yeŧu aşë beeba. Ñiinţ mënţ, awo i uŧaak wi Ŧamariya. 17Kë Yeŧu aşë hepar aji : « Biinţ iñeen bŧi baanjebi i? Kë biki kañeen kaloŋ bandukiiŋ bawo ţuŋ ba? 18Aloŋ ţi baka aankak ado bi kabi kadëman Naşibaţi, ñiinţ i anwooŋ aanwo *nayuday akakuŋ ţañ abi adëmana! » 19Wi wi Yeŧu aşaaŋ aji na a : « Naţiin iya, pfiyaar pi nu pabuuranu. »

Ubi wi Pşih pi Naşibaţi

(Maci 24.23-28,36-41)

20*Bafariŧay bahepar unuur uloŋ Yeŧu lum di *Pşih pi Naşibaţi pakbiiŋ, kë aŧeem baka aji : « Ubi wi Pşih pi Naşibaţi uunkwinana, 21kë ñaaŋ aankdo kaji : “Tenan : pawo ţi! Këme : pawo moŋ.” Pşih pi Naşibaţi pawo ţi pŧoofan. » 22Yeŧu akak aji na baţaşarul : « Ŋnuur ŋloŋ ŋabi, ŋi nakluŋ kaŋal pwin *Abuk Ñiinţ unuur uloolan ţañ, bë naankwina. 23Baluŋ kajakan : “Awi moŋ!” “Awii wi!” Nakya da, nakţiir da. 24Jibi kaliik liik kajaaŋ kawoona kabaŋ kaloŋ ki baţi, kajeehan baţi bŧi, hënk di di Abuk Ñiinţ akluŋ kawo ţi unuur wi nul. 25Kë aşë wo i kahaj maakan duna, kawuuŋ ki kabot kapoka.

26« Uko umbiiŋ awo ţi wal wi Nowe ukaaŋ awo ţi ŋwal ŋi Abuk Ñiinţ. 27Bañaaŋ bawo wal mënţ ţi kande na udaan, aniim, awul babuk baka iniim, te unuur wi Nowe aneejuŋ ţi upuur wi meel uweek, kë uşubal uweek uşë jot, aŧuman idëk, kë bayoora bukal bŧi.+

28« Kë hënk di uwohaŋ ţi wal wi Lot : bañaaŋ bawo ţi kande na udaan, anug, awaap, aŧepi, aniw ; 29Kë unuur wi Lot apënuŋ ţi Ŧodom, Naşibaţi kë aşë do uşubal wi bdoo, na pdëpalën panktëraduŋ kë papënna baţi, afiŋ baka bukal bŧi.+ 30Kë hënk di di ukluŋ kawo, ţi unuur wi Abuk Ñiinţ akluŋ kawinana.

31« Ţi unuur mënţ, ñaaŋ anwooŋ ţi uşaala, awutan kaneejar iko yi nul. Kë hënk di ukwohaŋ pa ñaaŋ anyaaŋ uţeeh, awutan kawugşa pţiiş. 32Naleşan uko undoluŋ ahar Lot+! 33Ankdooŋ na pbuuran ubida wi nul aluŋ kawaaŋ wa, kë anwaaŋuŋ ubida wi nul aluŋ kabuuran wa. 34Dţupan : na uŧejan mënţ, bañaaŋ batëb bapiinţ ţi kalişa kaloolan : aloŋ ajejana, aloŋ aduka. 35Baaţ batëb bawo ţi pşon : aloŋ ajejana, aloŋ aduka. [ 36Biinţ batëb bawo du uţeeh : aloŋ ajejana, aloŋ aduka.] » 37Kë baţaş Yeŧu başë hepara aji : « Ajugun, ţuŋ di di iko mënţ ikluŋ kaţëpna? » Kë aŧeem baka aji : « Dko di unŧaam ukeţnuŋ, dul di di ŋjugude ŋakluŋ kayitiir. »

Ulibra wi Naşibaţi

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index