Хайлт хийх үг

Lucas 5:34

34Ne midsempità si Hisus te, “Embiya ruen egkewingan, maa edlimpas be te egkaan ke menge etew ne mid-inggat te ini pà ke ibpengesawa te kandan? Kenà en iya!