Хайлт хийх үг

Hõmãn 10:5

Topa te tikmũ'ũn xohix kuxa kummuk xit'ax

5Mõnãyxop hittap Mõyyex te' xat'ax 'ãktux, hu: “Tikmũ'ũn yĩpkox pip 'ũxat'ax pu', puxi' xat'ax nõm hĩnnãp-tup,” kaxĩy. Ha kaxĩy 'ũxat'ax te tikmũ'ũn kuxa tupmãhã Topa pu', 'ĩhã tikmũ'ũn te nõm pu' yĩpkox pip, ha Mõyyex te tu' xuktux.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index