Хайлт хийх үг

HECHOS 9:2

2jøts tꞌatsꞌamɨdoꞌot ja nøky ja tɨyꞌa̱jtɨn. Jaꞌats ja myɨnøjkxp jøts ja ttukꞌext ja teetyɨ pøn jam ttundɨp tsa̱ptøjkjotp ma̱ txøøwɨ Damasco, wɨnets ja tꞌɨxa̱ꞌa̱t pønɨ pøn ja Jesús yjaꞌ pyaduujnɨdɨp, jøts jam ja tyiknøjkxt køꞌtsumy Jerusalén, wan tjaya̱a̱ꞌyɨ wan tjatøꞌøxyɨ.