Хайлт хийх үг

Luk 12:4

La valalua ge taga La Tahalo Uru sekela moli

(Matiu 10:28-31)

4Tio, e Iesus goio visolo lou la merera soio tegiteu la valalua la vimari tetala mago “Amutou tabarabaragu, umala amuto ge taga egiteu la valalua la gima ale ge bili la vovo mutou, egite kati ge koramulia ge igo lou la iruru isa soio tamutou.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index