Хайлт хийх үг

Mark 16:6

6Eala moli la tahalole veia giteu mago “Amuto umala ge karutu. Eau rovia, amuto paa mulimuli e Iesus la tau Nasaret, ale egite katu tolea oata te la tauvalautu. Eia mahuli rivuti lou! Eia oukati omai. Hiloa, ale la mulila moli ale egite vitabulia ovola.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index