Хайлт хийх үг

Matiu 13:22

22La vavua la vit isahari tai paru te la vuhule dahe, eia mai la tahalo ale eia lolo la merera te La Tahalo Uru, eala moli la mari papaila te la mahulila ale igoie omai te la maututula, me la lulu golola tai te la masasagala tavu la uati, eia viri robo la merera te La Tahalo Uru ale so kukusi moli te la tiala, eia kati kusi tigi, la vavuala ouka, eia kama vua.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index