Хайлт хийх үг

1 โครินธ์ 11:25

25เมื่อ​กิ๋น​เข้าหนมปัง​แล้ว พระองค์​ก็​ก๋ำ​ถ้วย​ขึ้น​มา​เยียะ​อย่าง​เดียว​กั๋น แล้ว​อู้​ว่า “ถ้วย​นี้​เป๋น​พันธสัญญา​ใหม่ ตี้​พระองค์​จะ​ยืนยัน​โดย​เลือด​ของ​เฮา เมื่อ​ใด​ตี้​หมู่​ต้าน​กิ๋น​เหล้า​องุ่น​จาก​ถ้วย​นี้ หื้อ​เยียะ​จาอี้​เปื้อ​กึ๊ด​เถิง​เฮา”