Хайлт хийх үг

1 เปโตร 4:6

6ย้อน​จาอี้​ก็​มี​ก๋าน​บอก​ข่าวดี​หื้อ​กับ​คน​ตี้​ต๋าย​ไป​แล้ว​ตวย เปื้อ​หมู่​เขา​จะ​ได้​มี​จีวิต​ตาง​จิตวิญญาณ​อย่าง​พระเจ้า เถิงแม้​หมู่​เขา​ถูก​พระเจ้า​ตัดสิน​เหมือน​อย่าง​คน​ตังหลาย