Хайлт хийх үг

1 ทิโมธี 4

กำ​ตวายตั๊ก​เรื่อง​คน​จะ​ละ​ความ​เจื้อ

1พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​อู้​ไว้​ชัดเจน​ว่า ต่อไป​ปาย​หน้า​จะ​มี​บาง​คน​เลิก​เจื้อ แล้ว​ไป​เจื้อ​วิญญาณ​ตี้​ขี้​จุ กับ​ฟัง​กำสอน​ของ​หมู่​ผี​เหีย 2กำสอน​นี้​มา​จาก​หมู่​คน​หน้า​ซื่อ​ใจ๋​ก๊ด​ขี้​จุ จิต​สำนึก​ของ​หมู่​เขา​เสีย​ไป​เหีย​แล้ว เหมือน​ผิวหนัง​ตี้​โดน​เหล็ก​ฮ้อน​ต้าด​จ๋น​ต๋ายด้าน 3หมู่​เขา​สอน​ว่า ห้าม​เอา​ผัว​เอา​เมีย​กับ​ห้าม​กิ๋น​ของ​กิ๋น​บาง​อย่าง แต๊ๆ แล้ว​พระเจ้า​แป๋ง​สิ่ง​หมู่​นี้​หื้อ​คน​ตี้​เจื้อ​กับ​ฮู้จัก​ความ​จริง​กิ๋น​ได้​โดย​ขอบพระคุณ​พระเจ้า 4ย้อน​ว่า​ตึงหมด​ตี้​พระเจ้า​แป๋ง​มา​นั้น​ดี หมู่​เฮา​ก็​บ่ควร​จะ​กึ๊ด​ว่า​ของ​กิ๋น​บาง​อย่าง​บ่ดี​กิ๋น แต่​กิ๋น​ได้​โดย​ก๋าน​ขอบพระคุณ 5ย้อน​ว่า​ถ้อย​กำ​ของ​พระเจ้า​กับ กำ​อธิษฐาน​เยียะ​หื้อ​ของ​นั้น​บริสุทธิ์​แล้ว

ผู้​ฮับใจ๊​ตี้​ดี​ของ​พระเยซู​คริสต์

6ถ้า​ต้าน​บอก​เรื่อง​นี้​หื้อ​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตังหลาย​ฟัง​แล้ว ต้าน​ก็​จะ​เป๋น​ผู้​ฮับใจ๊​ตี้​ดี​ของ​พระเยซู​คริสต์ เป๋น​ผู้​ฮับใจ๊​ตี้​ฮับ​ก๋าน​เฝิ็ก​อบรม​อยู่ โดย​ก๋าน​ใจ๊​ถ้อยกำ​ของ​หลัก​ความ​เจื้อ กับ​หลักกำสอน​ตี้​ดี​ตี้​ต้าน​ได้​เยียะ​ตวย​นั้น 7บ่ดี​สนใจ๋​เรื่อง​เล่า​ตี้​บ่มี​สาระ​กับ​นิยาย​สายเจี้ย​ตี้​บ่เกี่ยวกับ​พระเจ้า แต่​หื้อ​หมั่น​เฝิ็ก​ตั๋ว​เก่า​หื้อ​มี​จีวิต​เป๋น​ตี้​ยำเก๋ง​พระเจ้า 8ก๋าน​เฝิ็ก​ตั๋ว​เปื้อ​สุขภาพ​มี​ประโยชน์​อยู่​พ่อง แต่​ก๋าน​เฝิ็ก​จิตวิญญาณ​เปื้อ​ยำเก๋ง​พระเจ้า​มี​ประโยชน์​เต๋มตี้​ใน​จีวิต​บ่าเดี่ยวนี้ ตึง​อนาคต​ต๋าม​ตี้​พระเจ้า​สัญญา​ไว้ 9กำ​อู้​นี้​เจื้อถือ​ได้​ตี้​กู้​คน​สมควร​ฮับ​เอา​ไว้ 10ย้อนจาอั้น​หมู่​เฮา​จึง​อดทน​เยียะ​ก๋าน​หนัก ก็​ย้อน​ว่า​เฮา​มี​ความ​หวัง​ใน​พระเจ้า​ผู้​มี​จีวิต​อยู่ ตี้​เป๋น​พระ​ผู้จ้วย​ของ​คน​ตังหลาย​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ โดย​เฉพาะ​คน​ตี้​เป๋น​ผู้เจื้อ

11หื้อ​สั่ง​กับ​สอน​เรื่อง​หมู่​นี้​เน่อ 12บ่ดี​หื้อ​ใผ​มา​ดู​แควน​ต้าน​ย้อน​เป๋น​คน​หนุ่ม แต่​หื้อ​เป๋น​ตั๋วอย่าง​ตี้​ดี​แก่​ผู้เจื้อ​ตังหลาย​ใน​เรื่อง​ก๋าน​อู้ ก๋าน​เยียะ​ตั๋ว​ดี ความ​ฮัก ความ​เจื้อ ตึง​ความ​บริสุทธิ์ 13ขอ​หื้อ​ต้าน​เอาใจ๋​ใส่​ใน​ก๋าน​อ่าน​พระคัมภีร์ ​หื้อ​คน​ตังหลาย​ฟัง กับ​ใน​ก๋าน​เตสนา​ตึง​ก๋าน​สอน​ตวย​จ๋น​กว่า​ข้าพเจ้า​จะ​มา​หา​ต้าน 14หื้อ​ใจ๊​ของ​ประทาน​ตี้​พระเจ้า​หื้อ​แก่​ต้าน​ผ่าน​กำ​ทำนาย เมื่อ​หมู่​ผู้ปกครอง​วาง​มือ​บน​หัว​แต่งตั้ง​ต้าน 15หื้อ​เยียะ​หน้าตี้​หมู่​นี้​โดย​เอาใจ๋​ใส่​หื้อ​ดี เปื้อ​หื้อ​กู้​คน​ได้​ฮู้​ได้​หัน​ความ​จ๋ำเริญ​ก้าวหน้า​ของ​ต้าน 16หื้อ​หละวัง​ก๋าน​ใจ๊​จีวิต​กับ​กำ​สอน​ของ​ต้าน​หื้อ​ดี หื้อ​เยียะ​เรื่อง​ตี้​ข้าพเจ้า​สั่ง​สอน​ไว้​ต่อ​ไป​ติกๆ ย้อน​ว่า​จะ​จ้วย​หื้อ​ต้าน​กับ​คน​ตี้​ฟัง​ต้าน​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ