Хайлт хийх үг

1 ทิโมธี 6

1ผู้เจื้อ​ตังหลาย​ตี้​เป๋น​ขี้ข้า​ควร​ถือ​ว่า​เจ้านาย​ของ​ตั๋ว​เป๋น​คน​ตี้​เปิง​จะ​ได้​ฮับ​ความ​นับถือ​อย่าง​เต๋มตี้ เปื้อ​ใผ​จะ​บ่ดู​แควน​นาม​ของ​พระเจ้า​ตึง​กำสอน​ของ​หมู่​เฮา​ตวย 2ส่วน​หมู่​ขี้ข้า​ตี้​มี​เจ้านาย​เป๋น​ผู้เจื้อ​ก็​บ่ดี​นับถือ​เจ้านาย​หน้อย​ลง ย้อน​ว่า​เป๋น​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​เหมือน​กั๋น​แล้ว แต่​ควร​จะ​ฮับใจ๊​หมู่​เจ้านาย​นัก​ขึ้น​แหม ย้อน​ว่า​เจ้านาย​ตี้​ฮับ​ประโยชน์​จาก​ก๋าน​ฮับใจ๊​ของ​หมู่​ขี้ข้า​นั้น​เป๋น​ผู้เจื้อ​ตี้​ขี้ข้า​ฮัก สิ่ง​ตี้​ข้าพเจ้า​เขียน​มา​แล้ว หื้อ​สั่ง​สอน​กับ​จั๊กจวน​หื้อ​เยียะ​ต๋าม

กำ​สอน​ตี้​บ่ถูกต้อง​กับ​ความ​รวย​ตี้​แต๊​จริง

3ถ้า​คน​ใด​สอน​บ่เหมือน​ตี้​ว่า​มา​นี้ กับ​ขัดแย้ง​ถ้อยกำ​ตี้​ถูกต้อง​ของ​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ของ​เฮา ตึง​กำสอน​ตี้​สม​กับ​ตาง​ของ​พระเจ้า 4คน​นั้น​ก็​เป๋น​คน​จ๋องหอง เป๋น​คน​บ่เข้าใจ๋​อะหยัง​สัก​อย่าง เป๋น​คน​ซอบ​ผิดเถียง​กั๋น​ใน​ก๋าน​ตี๋​ความหมาย​ของ​กำ​ต่างๆ นัก​ล้ำไป เยียะ​หื้อ​เกิด​ก๋าน​ขอย​กั๋น ก๋าน​ผิดเถียง​กั๋น ก๋าน​ใส่​ฮ้าย​กั๋น ก๋าน​บ่ไว้​วางใจ๋​กั๋น 5กับ​ก๋าน​เถียง​กั๋น​เป๋น​ประจ๋ำ​ใน​หมู่​คน​ตี้​ใจ๋​ทราม​กับ​บิ่นหลังต๋ำ​ความ​จริง เขา​กึ๊ด​ว่า​ก๋าน​ยำเก๋ง​พระเจ้า​จะ​เยียะ​หื้อ​เป๋น​คน​รวย 6แต่​คน​ตี้​ยำเก๋ง​พระเจ้า​กับ​ปอใจ๋​เข้าของ​ตี้​มี​อยู่​แล้ว ก็​ถือ​ว่า​มี​คุณค่า​อย่าง​ใหญ่​หลวง 7ย้อน​ต๋อน​เกิด​มา​เฮา​บ่ได้​เอา​อะหยัง​ติด​ตั๋ว​มา​เลย ต๋อน​ต๋าย​เฮา​ก็​จะ​เอา​อะหยัง​ติด​ตั๋ว​ไป​ตวย​บ่ได้​เหมือน​กั๋น 8ถ้า​มี​ของ​กิ๋น​มี​เสื้อผ้า​นุ่ง​เต้าอี้ เฮา​ก็​น่า​จะ​ปอใจ๋​แล้ว 9ส่วน​คน​ตี้​ใค่​รวย​ก็​ถูก​ลองใจ๋​หื้อ​เยียะ​บาป เผียบ​เหมือน​ติด​แฮ้ว​ของ​ความ​อยาก​ใน​ตาง​บ่หลวก​ตึง​อันตราย เยียะ​หื้อ​หล้มจ๋ม​ฉิบหาย​วายวอด 10ย้อน​ว่า​ก๋าน​ฮัก​เงิน​กาว่า​คำ​เป๋น​เก๊า​เหง้า​นึ่ง​ของ​ความ​บ่ดี​กู้​อย่าง บาง​คน​ขี้โลภ​เงิน​คำ​ก็​เลิก​เจื้อ​ไป​เหีย แล้ว​เยียะ​หื้อ​ตั๋ว​เอง​เป๋น​ตุ๊ก​ขนาด

บาง​อย่าง​ตี้​ทิโมธี​ต้อง​จ๋ำ

11แต่​ต้าน​เป๋น​คน​ของ​พระเจ้า หื้อ​หนี​จาก​เรื่อง​ขี้โลภ​นี้​เหีย​เน่อ หื้อ​ตั้ง​เป้าหมาย​เป๋น​คน​ตี้​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม เป๋น​คน​ยำเก๋ง​พระเจ้า เป๋น​ผู้​มี​ความ​เจื้อ ความ​ฮัก ความ​อดทน กับ​ความ​อ่อนน้อม 12หื้อ​ต่อสู้​อย่าง​เต๋ม​ก๋ำลัง​เปื้อ​ฮักษา​หลัก​ความ​เจื้อ​ไว้ แล้ว​ฮับ​รางวัล คือ​จีวิต​นิรันดร์​ตี้​พระเจ้า​ฮ้อง​ต้าน​มา​ฮับ ต๋อน​ตี้​ต้าน​ได้​เป๋น​พยาน​ตี้​ดี​ใน​ความ​เจื้อ​ของ​ต้าน ต่อ​หน้า​คน​จ๋ำนวน​นัก

13ข้าพเจ้า​ขอ​สั่ง​ต้าน​ต่อ​หน้า​พระเจ้า​ผู้​หื้อ​จีวิต​กับ​สิ่ง​ตังมวล กับ​ต่อ​พระเยซู​คริสต์​ผู้​ตี้​บอก​เรื่อง​ความ​จริง​ของ​พระองค์​เอง​ต่อ​หน้า​ปอนทิอัส ปีลาต​ตี้​ศาล 14หื้อ​ต้าน​เยียะ​ต๋าม​กำสั่ง​นี้​หื้อ​ดี โดย​บ่มี​ตี้​ติ จ๋น​พระเยซู​คริสต์ องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ของ​เฮา​จะ​ปิ๊ก​มา​แหม​เตื้อ 15เซิ่ง​จะ​เกิด​ขึ้น​ต๋าม​ก๋ำหนด​เวลา​ของ​พระเจ้า ผู้​สมควร​จะ​ฮับ​ก๋าน​นมัสก๋าน ผู้​ครอบครอง​องค์​เดียว ผู้​เป๋น​กษัตริย์​เหนือ​กษัตริย์​ตังหลาย ผู้​เป๋น​เจ้า​เหนือ​เจ้า​ตังหลาย 16ผู้​เดียว​ตี้​บ่มี​วัน​ต๋าย​กับ​อยู่​ใน​ความ​เป่ง​แจ้ง​ตี้​มนุษย์​เข้า​ใก้​บ่ได้ ผู้​ตี้​บ่มี​มนุษย์​คน​ใด​ตี้​เกย​หัน​กาว่า​ผ่อ​หัน​ได้ ขอ​เกียรติ​กับ​ฤทธิ์​อำนาจ​จง​มี​แก่​พระองค์​ตลอด​ไป อาเมน

17สำหรับ​คน​รวย​ใน​โลก​นี้ หื้อ​สั่ง​หมู่​เขา​ว่า​บ่ดี​หยิ่ง กาว่า​ฝาก​ความ​หวัง​ไว้​กับ​ทรัพย์​สมบัติ​ตี้​บ่แน่นอน แต่​หื้อ​ฝาก​ความ​หวัง​ไว้​กับ​พระเจ้า ผู้​แบ่งปั๋น​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​หื้อ​กับ​เฮา​อย่าง​เหลือ​ล้น เปื้อ​หัน​แก่​ความ​สุข​สบาย​ของ​เฮา 18สั่ง​หมู่​เขา​ว่า​หื้อ​เยียะ​ความ​ดี​จ๋น​เป๋น​คน​รวย​ความ​ดี รวย​น้ำใจ๋ กับ​ฮู้จัก​ปั๋น​หื้อ​คน​อื่น​อย่าง​เต๋มใจ๋​ตวย 19เมื่อ​เยียะ​จาอี้​แล้ว ก็​นับ​ว่า​เป๋น​ก๋าน​ฮอม​ทรัพย์​สมบัติ​ไว้​หื้อ​ตั๋ว​เก่า​ใน​สวรรค์ เซิ่ง​เป๋น​รากฐาน​ตี้​มั่นคง​สำหรับ​อนาคต เปื้อ​จะ​มี​จีวิต​ตี้​แต๊​จริง

20ทิโมธี​เหย หื้อ​หละวัง​ฮักษา​สิ่ง​ตี้​พระเจ้า​มอบหมาย​ต้าน​หื้อ​ดี หลีก​หื้อ​ห่าง​จาก​คน​ตี้​อู้​เรื่อง​บ่มี​สาระ​กับ​บ่เก๋งกั๋ว​พระเจ้า กับ​เถียง​กั๋น​ใน​เรื่อง​ตี้​เขา​กึ๊ด​ว่า​เป๋น “ความ​ฮู้​แต๊” แต่​บ่ใจ้ 21บาง​คน​ยอมฮับ “ความ​ฮู้” นี้ จึง​หลง​จาก​ความ​เจื้อ​ตี้​แต๊​จริง

ขอ​หื้อ​พระคุณ​ของ​พระเจ้า​อยู่​กับ​ต้าน​ตังหลาย​เน่อ