Хайлт хийх үг

2 โครินธ์ 10:12

12เฮา​บ่ก้า​ตี้​จะ​เทียบ​จั๊น​กาว่า​เอา​ตั๋ว​ไป​เผียบ​กับ​บาง​คน​ตี้​ยกย่อง​ตั๋ว​เก่า​เน่อ คน​หมู่​นี้​ก็​บ่หลวก​แต๊ๆ ตี้​เอา​ตั๋ว​ไป​เผียบ​กับ​หมู่​เดียว​กั๋น กับ​เอา​ตั๋ว​เก่า​เป๋น​มาตรฐาน​ใน​ก๋าน​วัด​กั๋น