Хайлт хийх үг

โคโลสี 4:9

9เขา​จะ​มา​ตวย​โอเนสิมัส น้องบ่าว​ใน​ความ​เจื้อ​ตี้​เฮา​ฮัก​กับ​ตี้​ซื่อสัตย์ เขา​เป๋น​จาว​โคโลสี​เหมือน​กั๋น สอง​คน​นี้​จะ​เล่า​เรื่อง​กู้​อย่าง​ตี้​เกิด​ขึ้น​ตี้​นี่​หื้อ​หมู่​ต้าน​ฟัง