Хайлт хийх үг

มาระโก 9:1

1พระเยซู​อู้​กับ​หมู่​เขา​แหม​ว่า “เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า หมู่​ต้าน​บาง​คน​ตี้​ยืน​อยู่​ตี้​นี่ จะ​ยัง​บ่ต๋าย​เตื้อ​จ๋น​กว่า​จะ​ได้​หัน​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า​มา​ด้วย​ฤทธิ์​เดช”