Хайлт хийх үг

วิวรณ์ 10:11

11แล้ว​ข้าพเจ้า​ก็​ได้ยิน​เสียง​บอก​ว่า “ต้าน​จะ​ต้อง​บอก​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​ใน​เรื่อง​แผน​ก๋าน​ของ​พระองค์​ต่อ​เผ่าพันธุ์​ตังหลาย จ้าด​ต่างๆ ภาษา​ต่างๆ กับ​หมู่​กษัตริย์”