Хайлт хийх үг

Gen 40

Re' José xuch'ob' rub'ehel i ki'ib' x-ilarik wach pan wirik

1Eh chi riij taqe re', re' i winaq inye'wik ruhaa' pan kulk i reey, je' wo' hoq i k'amal kib'eeh kiyej-anik rukaxlanwi'k i reey, wilik i ma' holohik taj xkian chuwach i kipatroon re' reey ar Egipto. 2Re' i reey xchalik ruk'aah kuuk' i ki'ib' chi winaq re' re' jinaj i k'amal kib'eeh inye'wik ruhaa' i reey, re' i k'amal kib'eeh i kiyej-anik rukaxlanwi'k i reey. 3Xuq'asaj taqe pan q'ab' ink'amwik kib'eeh i soldado, re' incha'jinik keh i aj tz'ilom. Eh xuyeew taqe prexo, re' wo' wilik wii' chi prexohjik i José. 4Re' i k'amal kib'eeh i soldado incha'jinik keh i prexo xuq'or reh i José chi re' reh naa rilwiik keh i ki'ib' chi raj kamanoom i reey, wilkeeb' pantz'ilom. Eh re' taqe re' xama' k'ih ta laj q'iij xi wihik pantz'ilom.

5Eh pan jinaj q'iij, re' taqe i ki'ib' chi winaq wilkeeb' prexo, re' inye'wik ruhaa' i reey re' i aj yej-an kaxlanwi'k, wilik i xkilow wach pan kiwiriik chi kiju'junaal chupaam i jinaj chi aq'ab', eh reh reh wach i ruq'or i xkil pan kiwiriik. 6Noq xooj k'oloq i José wahq'eq ma' k'isiin ta ntz'irik kiwach taqe i ki'ib' chi prexo re' re' noq xponik taqe rureq. 7Je' re' noq xupahqaaj keh chi je' wili:

¿Chib'ih reet noq q'e' taq intz'irik awach yu'naak? inki.

8Re' hoj intz'irik qawach ruum wilik i xqil pan qawiriik, eh ma' awach ta inch'ob'wik rub'ehel qeh chib'ih i ruq'or, inki taqe.

¿Mi ma' aweht'al taq re' hat chi re' Dios neench'ob'wik rub'ehel chib'ih i ruq'or taq inaxohk'reej?

Neerub'an chi nee taq inaq'or weh nik' wach taq inaxohk'reej, inki José.

9Re' k'amal kib'eeh i kiye'wik ruhaa' i reey xuk'utjaaj reh i José aha' wilik i xrilow wach paruwiriik, je' wili i xuq'or:

Re' hin juniwal chik inchel i uuva xwilow wach. 10Ixib' i q'ab', eh xtoxlinik b'ila', eh xuyeew ruhtz'ub'aal. Re' taqe i ruhtz'ub'aal xsutinik chi wach i uuva xa q'an chik noq xwilow. 11Eh re' hin wilik b'ila' chik panuq'ab' i kulk i nuyeew wii' ruhaa' i reey inuyitz' chik i riis uuva chupaam, eh xnuq'asaj chik i kulk pan q'ab' i reey noq xwil, inki.

12Re' José je' wili i xuq'or:

Re' xawil i hat panawiriik je' wili i ruq'or: Re' ixib' chi q'ab' i uuva iraaj ruq'orom chi re' ixib' q'iij. 13Eh panixib' q'iij naa kaat resam i reey pantz'ilom, eh naa wo' chik kaat rukojom panakamaj, eh naa wo' chik aye'em ruhaa' pan kulk i reey, je' wo' rukab' i na a'n cho pampeet. 14Re' i hin i nupahqaaj otob'il aweh noq naa wo' chik awihiik ruuk' i reey k'oloq panak'ux i otob'il xnub'an aweh, tiq'oroq i koq chi wiij, reh chi nee ruketelaaj nuwach, eh nee wo' kiresaj pantz'ilom i hin. 15Re' hin xa xinkelq'aaj wo' chaloq najtir pan kixilak i aj hebreo, eh noq wilkiin ayu' pantz'ilom, xama' xta wo' numahk, inki i José.

16Eh noq xrilow i k'amal kib'eeh i yej-an kaxlanwi'k chi re' José xuch'ob' rub'ehel chi holohik i ruq'or i xixohk'reej i aj tz'ilom jinaj, je' wili i xuq'or reh i José:

Re' hin je' wili i xwil panuwiriik ixib' b'ila' chik i nukok' chakaach wilik wach nunaah eh nujinaq taqe chi saq kaxlanwi'k. 17Re' i k'isa chakach wilik kochinaah taqe chakach nutehlaam, reh reh wach i suq laj kaxlanwi'k wilik chupaam reh chik inche reey. Eh kirupik chik i kok' tz'ikin inkik'ux chik keh i kaxlanwi'k wilik chupaam i k'isa chakach nutehlaam, inki.

18Re' reh je' wili i chaq'wik xub'an:

Re' xawil i hat panawiriik je' wili i ruq'or, re' ixib' chi kok' chakach iraaj ruq'orom chi re' ixib' q'iij. 19Pan ixib' q'iij re' reey naa kaat ruk'uliik resam pantz'ilom, eh naa kaat rut'uyaam nah q'ab' chee', re' aati'jolal re' k'uch naakik'uxwiik reh, i nuchjik ruum i José.

20Eh paroox q'iij xuninq'ijeej ruhab'ul i reey, jinaj i runimaal ninq'iij xub'an, xuyuq'eej taqe ruuk' chu'nchel i kikamanik ruuk'. Eh chuwach taqe i rulaa' xutaq'aaj rehtesjiik pantz'ilom ink'amwik kib'eeh i kiye'wik ruhaa' pan kulk i reey ruch'ihil i k'amal kib'eeh i kiyej-anik kaxlanwi'k. 21Re' inye'wik ruhaa', i reey xukoj wo' chik parukamaj aha' naq wilik wii', xkahnik wo' chik chi ye'el ruhaa' i reey, je' wo' rukab' i rub'an cho pampeet. 22Eh re' i k'amal kib'eeh i kiyej-anik kaxlanwi'k xutaq'aaj rut'uyub'jiik nah chee', xujihk'aaj chi ralaq je' wo' rukab' i xq'orarik reh ruum i José. 23Re' i k'amal kib'eeh i kiye'wik ruhaa' pan kulk i reey, ma' xk'ulik ta chik paruk'ux otob'il xpahqaljik reh ruum i José.