Хайлт хийх үг

Jon 13:22

22Ma kana kivikivina ivi kitavonevoneyana ma nuwanuwasi ivivi tetei da iyi weni berana ina berai.