Хайлт хийх үг

Matalikilo 7:2

2Tolelela banyama bamisyobo yoonse iisalala, musanu ababili mumusyobo umwi aumwi, beenze abazyazi, Abalo banyama batasalali, tola bobile bobile, beenze abazyazi.