Хайлт хийх үг

Matalikilo 9:2

2Banyama boonse baansi abayuni boonse bakujulu bamuyoowe akukankama kubusyu bwanu. Boonse biyo, abauka bayavula ansi answi zyamulwizi, baabwa mumaanza aanu.