Хайлт хийх үг

ʻEkisotosi 23:33

33‌ʻE ʻikai te nau nofo ʻi ho fonua, telia naʻa nau fakafaihalaʻi koe kiate au: he kapau te ke tauhi honau ngaahi ʻotua, ko e moʻoni ʻe fakahalahala ai koe.”