Хайлт хийх үг

ʻEkisotosi 25:17

17“Pea te ke ngaohi ʻae nofoʻanga ʻaloʻofa ʻaki ʻae koula haohaoa: ko e hanga ʻe nima ʻa hono lōloa ʻo ia, mo e hanga ʻe tolu ʻa hono māukupu.