Хайлт хийх үг

Senesi 36:35

35Pea pekia ʻa Husami, pea ko Hetati ko e foha ʻo Pitati, ʻaia naʻa ne taaʻi ʻa Mitiane, ʻi he ngoue ʻo Moape, naʻe pule ia ʻi hono puleʻanga; pea ko e hingoa ʻo hono kolo ko ʻEviti.