Хайлт хийх үг

Levitiko 1:13

13Ka ʻe fufulu ʻe ia hono toʻotoʻonga mo hono kauvaʻe ʻaki ʻae vai: pea ʻe ʻomi kotoa pē ia ʻe he taulaʻeiki, ʻo tutu ia ʻi he feilaulauʻanga: ko e feilaulau tutu ia, ko e feilaulau kuo ngaohi ʻaki ʻae afi, ko e meʻa namu kakala kia Sihova.