Хайлт хийх үг

Levitiko 10:16

16¶ Pea naʻe kumi lahi ʻe Mōsese ki he kosi ʻoe feilaulau maʻae angahala, pea vakai, kuo tutu ia: pea naʻe ʻita ai ia kia ʻEliesa mo ʻItama, ko e ongo foha ʻo ʻElone, ʻaia naʻe moʻui mo toe, ʻo pehē,