Хайлт хийх үг

Levitiko 9:2

2Pea pehē ʻe ia kia ʻElone, “Ke ke toʻo kiate koe ʻae ʻuhiki pulu mui ko e feilaulau ki he angahala, mo e sipitangata ko e feilaulau tutu, taʻehanomele, ʻo ʻatu ia ʻi he ʻao ʻo Sihova.