Gulei New Testament

Хэл: Gulay

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

©Alliance Biblique du Tchad, 2004