Хайлт хийх үг

Matthew 3:2

2Nyulili karu yalunya, “Wijbakiyi jungku balki nangangi Kudkanyi. Marda narrimi ngindu muwa narringinkanyi balkinyi yajinyi. Marda narrimi ngindu muwa, badajbangangi winyurruwa nanda lalanbawarr ngambalangi. Janyulu badajba winyurruwa barri.” Nani barri nyulili karu yalunya.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index