Хайлт хийх үг

यूहन्‍ना 19:19

19पिलातसकी यिकी यी पङ्‍लिङ लोला टिनी ग्‍यङ्‍शिङला ग्‍यक च्‍यिसुङ। ती यिकीला “नासरतकी येशू, यहूदीतिवी ग्‍येल्‍वु” सिनी टिनोक।